Pressupost municipal

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada per l’equip de govern. És una eina clau per a la gestió pública, servint per a la planificació, l’avaluació i el control de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent. Pots accedir a Conceptes bàsics del pressupost.

Des de l'1 de juny de 2016, es pot participar al pressupost municipal de Premià de Mar a través de Pressupost Participatiu.  

Enllaços relacionats
Pressupost municipal

803