Execució del pressupost municipal

En aquest apartat es mostren les dades de l’execució pressupostària trimestral.

Enllaços relacionats
Execució del pressupost municipal

478