Altres plans municipals sectorials

Els plans i/o programes municipals són un full de ruta per l'Ajuntament.

Serveixen per establir les directrius que orientaran les polítiques públiques en un àmbit concret (urbanisme, joventut, serveis socials, habitatge, esports...) 

N'hi ha de diferents tipus, però la majoria defineixen les necessitats i potencialitats de Premià de Mar en l'àmbit en el que es centra el Pla, per acabar fixant uns objectius a mig i llarg termini, així com les estratègies per assolir aquests objectius. 

 

Enllaços relacionats
Plans municipals per àmbits

501

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 Indicadors de transparència