Ple Municipal

Les lleis atribueixen gairebé totes les decisions que poden prendre els ajuntaments o bé a l’alcaldia o bé al ple. La resta d’òrgans de l’ajuntament només poden exercir competències municipals si els han estat prèviament delegades o atribuïdes.

A continuació podeu trobar:

  • Els ordres del dia dels plens municipals, és a dir, el conjunt de temes dels quals s'ha de tractar cada ple.
  • Les actes les plens municipals: document que conté la transcripció i dóna compte dels debats de cada ple.
  • Resum de les actes dels plens. 
  • Les cròniques i gravació dels plens que fa Ràdio Premià de Mar. 

La seva composició i funcionament es troba regulada al Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Enllaços relacionats
Ordres del dia
Actes
Resum de les actes
Cròniques

911