Junta de Govern Local

Els membres de la junta de govern local són designats lliurement per l’alcaldia, amb els únics requisits que:

  • la designació sigui comunicada al ple
  • el seu nombre no superi un terç del nombre total de membres de l’ajuntament.

Els membres de la junta de govern a Premià han de tenir la condició de regidor o regidora i exerceixen les competències que li deleguin l’alcaldia o el ple.

A la pràctica, la seva funció principal és la seva funció és col·laborar donant suport a l’alcaldia i coordinar les tinències d’alcaldia i les regidories delegades, és a dir, els membres de l’ajuntament responsables del govern municipal.

La junta de govern local és l’expressió més clara de l’equip de govern de l’ajuntament.

La seva composició i funcionament es troba regulada al Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Enllaços relacionats
Ordre del dia
Actes

471