Càrrecs electes i personal eventual

En aquest apartat trobaràs:

  • quins són els regidors i regidores que formen el Ple Municipal ja sigui com a equip de govern o oposició,
  • com s'organitza el govern municipal i quines són les funcions dels seus regidors i regidores,
  • quines són les seves retribucions i dedicació. 
  • quina és l'aportació econòmica que reben els grups municipals amb representació a l'ajuntament.

Enllaços relacionats
Composició Ple Municipal
Cartipàs Municipal. Organigrama equip de govern
Retribucions i dedicació dels regidors i regidores
Registres d'interessos
Assignació econòmica grups municipals
Agenda de l'Alcalde

1013