Servei de l'Observatori de Desenvolupament Local

Aquest servei del Consell Comarcal del Maresme té com a objectiu aportar coneixement per ajudar els ajuntaments i d'altres organismes locals i entitats de gestió a prendre decisions estratègiques en matèria de desenvolupament local.

El servei recull, analitza i interpreta totes les dades que s'utilitzen per elaborar els informes trimestrals que publica el Consell (Informe Trimestral Sociolaboral del Maresme) en matèria de mercat de treball i activitat econòmica - que inclouen una síntesi d´indicadors de les variables principals- i l'informe anual (Informe Anual Socioeconòmic del Maresme), que, a més d'incorporar totes les informacions que es presenten trimestralment, també aporta informació demogràfica i de qualitat de vida. El servei també facilita informació puntual a demanda dels usuaris directes o indirectes (servei de consultes).

Enllaços relacionats
Servei de l'Observatori de Desenvolupament Local

285

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA