Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)

És l'organisme especialitzat en estadística de la Generalitat de Catalunya. Facilita dades estadístiques sobre població (demografia, migracions, natalitat...), societat (educació, salut, condicions de vida, mediambient, habitatge...) i economia (sectors econòmics, treball...).

Enllaços relacionats
IDESCAT

596