Indicadors de transparència

.Aquests indicadors fan referència a ITA i a les Lleis de transparència, informació pública i bon govern (catalana i espanyola) 


Enllaços relacionats
Indicadors de transparència