Avaluació transparència: ITA

Índex de transparència dels ajuntaments (ITA)

Transparència Internacional (TI) és una organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció.

Els Índexs de Transparència que elabora i publica Transparència Internacional Espanya

estan exclusivament dirigits a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques,

i això a través de l'avaluació de les dades i la informació que fan pública a la seva pàgina web en relació amb

els vuitanta indicadors i àrees de transparència de cada Índex, tal com s'explica a la metodologia de cadascun d'ells.

 


Enllaços relacionats
Indicadors Premià de Mar
Web Transparència Internacional Espanya