Contractació

El perfil de contractant és l´espai de difusió a través d´Internet de l´activitat contractual de l'Ajuntament de Premià de Mar amb la finalitat d´assegurar la transparència i l´accés públic a aquesta informació.

Tota interpretació dels plecs de les licitacions s'ha de fer sobre la base de l'edició impresa disponible a la seu de l'òrgan contractant.

Més informació: Unitat de contractació de l'Ajuntament de Premià de Mar.

Tel. 93 741 74 00 ext.1602

Formulari de consulta: Perfil del Contractant / Unitat de Contractació

 

PERFIL DEL CONTRACTANT  partir del 1 de gener de 2016

PERFIL DEL CONTRACTANT: fins l'1 de gener de 2016

Enllaços relacionats
Meses permanents de contractació i Bones pràctiques per evitar cessió il·legal de treballadors
Licitacions
Contractes adjudicats i formalitzats
Llistat de proveïdors amb import superior a 1000 €
Perfil del contractant abans de l'1 de gener de 2016
Plecs de clàusules administratives generals
Contractació en imatges

696

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA