Avís legal i condicions d'ús

 1. LLOC WEB

  L'AJUNTAMENT DE PREMIA DE MAR, compleix amb la Llei 34/ 2002 , d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

  Per complir amb la llei citada, les dades d'informació general d'aquest lloc Web són:

  www.premiademar.cat

  Titular: AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR.
  Adreça: Plaça de l'Ajuntament núm. 1- 08330 PREMIA DE MAR
  Contacte: info@premiademar.cat
  Telèfon: +34 93 741 74 00
  Fax: +34 93 741 74 26
  NIF: P0817100A

 2. POLÍTICA DE DADES
  1. Continguts

   L'Ajuntament de Premià de Mar posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i la web estigui lliure de virus i altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d´errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d´informació accessible a través d´aquest lloc web, a pesar dels esforços necessaris per evitar-los i corregir-los.

   L'Ajuntament de Premià de Mar no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emesos a través del lloc web o a qualsevol altre lloc al qual s´accedeixi per mitjà d´enllaços (links).

  2. Condicions d´ús i funcionament del lloc Web

   L´ús d´aquesta pàgina web atribueix la condició d´usuari de la mateixa (en endavant l´usuari) i implica l´acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

   El lloc web de l´Ajuntament de Premià de Mar pot ser visitat pels usuaris de forma lliure, excepte aquelles àrees reservades a cada ciutadà, en les que es demana clau d´identificació i contrasenya, que són reservades per a cada ciutadà.

   L´usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l´usuari ha d´abstenir-se d´utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

  3. Exempció de responsabilitat per l´ús o funcionament d´aquest lloc Web

   La responsabilitat per l´ús de la informació continguda en la pàgina Web és de l´usuari. L´Ajuntament de Premià de Mar queda eximit de tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l´accés, la captació i l'ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc Web i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix.

   L´usuari és l´únic i exclusiu responsable de les seves claus d´identificació i contrasenya per accedir als serveis i continguts d´aquest lloc Web.

   l´Ajuntament de Premià de Mar no es fa responsable de l´ús indegut de les claus d´identificació i contrasenyes d´accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l´oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

   l´Ajuntament de Premià de Mar presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de falta de disponibilitat del lloc Web. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

 3. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat de l´Ajuntament de Premià de Mar i dels seus autors i tenen la consideració d´obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d´aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

  Està autoritzat l´ús personal, no comercial.

  Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest Web, sense autorització expressa de l´Ajuntament de Premià de Mar.

  No s´autoritza en cap cas:

  • La presentació d´una pàgina del lloc Web en una finestra que no pertany a l´Ajuntament de Premià de Mar per mitjà de "framing".
  • La inserció d´una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l´Ajuntament de Premià de Mar mitjançant "in line linking".
  • L´extracció d´elements del lloc web causant perjudici a l´Ajuntament de Premià de Mar conforme les disposicions vigents.

  Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc Web de l´Ajuntament de Premià de Mar són propietat d´aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

  l´Ajuntament de Premià de Mar no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d´enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest Web.

 4. LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
  1. Dades subministrades voluntàriament per l´usuari

   Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i seran les estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s´utilitzarà exclusivament per donar l´efectiva resposta o prestació del servei a l´usuari.

   L´usuari del lloc Web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza l´Ajuntament de Premià de Mar a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, als efectes de l´exercici de les funcions d´acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

   L´usuari del lloc Web que hagi facilitat les seves dades accepta expressament rebre informació municipal de l´Ajuntament de Premià de Mar d´acord amb la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d´abril -Art. 25 i 28) que pugui ser del seu interès, excepte que comuniqui la seva negativa en qualsevol moment a l´Oficina de Registre de l´Ajuntament de Premià de Mar, a través de la Bústia de suggeriments o a través d´aquest lloc web: www.premiademar.cat

  2. Drets dels interessats

   L´usuari del lloc web que faciliti dades de caràcter personal queda assabentat que podrà exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d´acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, dirigint-se a l´Oficina de Registre de l´Ajuntament de Premià de Mar, - Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 PREMIÀ DE MAR, o a través d´aquest lloc web: www.premiademar.cat

  3. Galetes ("Cookies")

   En cap cas les galetes ("cookies") que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del lloc web. L´ús de cookies es reserva exclusivament per a facilitar a l´usuari l´accessibilitat del lloc Web.

   L´ús de galetes ("cookies") de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l´ordinador de l´usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, es limitaran únicament a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l´objecte de facilitar l´exploració segura i eficient del lloc web.

  4. Comunicació Segura

   L´Ajuntament de Premià de Mar compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades de caràcter personal que estableix la legislació vigent i ha adoptat les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscs a que estan exposades, ja sigui per l´acció humana o pel medi físic, per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o apropiació indeguda de dades de caràcter personal.

 5. SUGGERIMENTS

  Esperem que la informació d´aquest lloc Web us sigui útil i us agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar mitjançant el formulari de contacte del Departament de Sistemes Informàtics i de Telecomunicació.