Debat

Etiquetes
 • Medi Ambient

PER QUÈ NO TENIM PLATJA?

PER QUÈ NO TENIM PLATJA? Segons el tècnic de l’Ajuntament Ferran Alegre (Radio Premià de Mar, 15-6-2017), durant 10 o 15 anys, mai més tindrem, per qüestions ambientals i econòmiques, les platges habituals de tota la vida al centre del poble. Les persones que es vulguin banyar ho hauran de fer a la platja de llevant, tenint de fer una llarga i calorosa caminada per arribar a la zona de bany. Es del tot insostenible i rebutjable que un be de domini públic com el de la platja, quedi supeditat als efectes negatius de l’existència del Port de Premià, que actuant com a barrera artificial. Impedeix el moviment natural de la sorra de llevant a ponent. De cap de les maneres es poden al•legar qüestions ambientals, donat el caràcter de reparació ambiental que suposa el transvasament i menys per qüestions econòmiques, que no afecten a l’Ajuntament de Premià de Mar, sinó a la Generalitat de Catalunya i al Port de Premià. L’Ajuntament de Premià de Mar hauria d’exigir a la Direcció General d’Ordenació Territorial i Urbanisme i al Port de Premià, l’estricte acompliment del transvasament anual de sorra, des de la zona de llevant del port amb excedents, cap a una altre deficitària de ponent, que fes possible restaurar la desapareguda platja habitual de tota la vida, així com buidar la sorra sobrant de llevant Passa però, que l’any 2017 l’Ajuntament ha negat les autoritzacions necessàries per omplir de sorra les zones de platja que no en tenen. És comprensible que s’hagi fet per l’extracció de sorra dels fons marí, per les seves afectacions negatives ecològiques. És del tot incomprensible que s’hagi fet per impedir el transvasament anual de sorra, com una pràctica universalment acceptada. Amb aquesta negativa es posa en perill la protecció del passeig marítim, no ajudant tampoc a solucionar el tamponament del Torrent Amell. PROPOSTA PRESENTADA AL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018 Transvasament sorra platja Proposta presentada pel Consell Sènior de Premià És una vergonya que el nostre municipi, que s’anomena de mar, no tingui platja en els seus llocs habituals de tota la vida. L’efecte negatiu del Port de Premià, actuant com a barrera marítima, impedeix el flux natural de la sorra de llevant a ponent. Es proposa convocar un concurs d’idees, per elaborar propostes que simulin el més ecològicament possible la regeneració natural de la sorra de la platja, conservant les seves amplades naturals, malmeses pels efectes destructors dels temporals, que sense l’efecte port esportiu, de forma natural es regeneren i es mantenen. Es tracta de recollir totes les experiències de transvasament (bypass), existents en diferents parts del món, en els que ja fa anys, disposen d’instal•lacions satisfactòries, de tot tipus, que asseguren el manteniment positiu de les seves platges. Aquest concurs d’idees s’hauria de dotar d’un premi en metàl•lic, per a la millor proposta positiva presentada. Notes aclaridores Ens preocupa la desaparició d’una part de la platja de Premià, situada en la seva part central, el lloc més habitual d’us, per la manca del transvasament, anualment obligatori, del sobrant de sorra a llevant del port, cap a la part de llevant, per restituir la seva manca de sorra,.provocada per l’efecte negatiu del port esportiu. Ens preocupa sobretot que aquesta desaparició de la platja, que impedeix l’ús habitual d’un be de domini públic, també acabi provocant a la vegada, la destrucció del passeig marítim, que serveix també per protegir la via del tren, per la manca de protecció que suposa la recuperació de la platja. Donat que la solució ecològica consistent en la desaparició dels ports es difícilment viable, desprès de més de 60 anys de construcció de ports esportius, la solució dels seus efectes negatius, clarament passen per un transvasament de sorra, que reprodueixi el més ecològicament possible, la regeneració natural de les platges desprès dels efectes negatius d’un temporal. Una vegada descartada la regeneració artificial amb sorra extreta del fons marí, pels seus efectes negatius ecològics, i també les proves fallides d’espigons per retenir la sorra, el transvasament conegut i més usat és el del transport de sorra amb camions, que requereix travessar la zona urbana del port i la creació d’un camí artificial, que faciliti el pas de camions per la platja. És per tot això que cal estimar com a no recomanable la seva continuïtat, tot i que necessari i imprescindible mentre no existeixen altres solucions.. Arribat aquest punt, per part de les administracions afectades (1), que son les que han autoritzat la creació dels ports esportius, quines solucions proposen per restituir els efectes negatius de barrera dels ports esportius, que facin possible recuperar les amplades naturals de les platges afectades per temporals, tant les que tenen excedents de sorra , que provoquen el tamponament de les sortides al mar de torrents, com les que no tenen sorra que provoquen la seva desaparició? (1) En aquests moments les regeneracions artificials de platges, mitjançant l’extracció de sorra dels fons marí, son de competència del Ministeri de Medi Ambient i molt qüestionades pels moviments ecologistes. No és així amb el transvasament de sorra de llevant a ponent, mitjançant un conveni signat entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, pel qual les dues institucions, es comprometen a pagar a parts iguals els transvasament de sorra necessària, per a la recuperació de les platges malmeses, tant de llevant com de ponent, pels efectes negatius dels ports esportius. L’Ajuntament de Premià de Mar hauria d’exigir a la Direcció General d’Ordenació Territorial i Urbanisme i al Port de Premià, l’estricte acompliment, anualment obligatori, del transvasament de la sorra existent des de la zona de llevant del port amb excedents, cap a una altre deficitària de ponent, que fes possible restaurar la desapareguda platja habitual de tota la vida, així com buidar la sorra sobrant de llevant


 • GO Premià nobody profile image
 • [[ c.title ]]

  [[ c.created_at | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' ]]h · [[ c.author.username ]]
  • [[ a.title ]]

   [[ a.created_at | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' ]]h · [[ a.author.username ]]

   [[ a.comment ]]

  • GO Premià nobody profile image

Debat

Etiquetes
 • Medi Ambient

PER QUÈ NO TENIM PLATJA?