Com i qui pot participar-hi

 

Qui està implicat en el procés d'elaboració del Pla Jove?

De moment han participat uns 30 joves i les entitats juvenils Esplai Parroquial i Agrupament Escolta Amon-Ra

 

 

El Pla Jove es farà amb les diferents mirades de diferents agents que tenen diferents papers i diferents responsabilitats.

Joves: són el focus d’atenció del Pla, per tant la seva veu és imprescindible, ja que només ells són experts en ser joves i saben quines són les seves necessitats. És important conèixer com ells hi donarien resposta.

Representants polítics: gestionen l’interès públic i són els qui han d’aprovar el Pla.

Treballadors municipals: Són els tècnics d’aquells departaments que treballem amb joves i coneixen el col·lectiu. També són els qui gestionen i desenvolupen les accions que es detallaran al Pla.

Altres: ciutadania en general. Cal que també tingui veu en aquest procés.

 

Fases del procés:

 

 

 

Informem!: fase del procés perquè tothom sàpiga que s’està fent i com es pot participar. Una part important de la fase Informem! anirà destinada als joves d’entre 12 i 29 anys per tal que vinguin a participar a l’Àgora Joves Imaginem!

 

 

Àgora tècnics: espai de debat amb els treballadors municipals que estan relacionats amb joventut.

 

 

Àgora joves. Imaginem!: tindrà lloc el dia 25 d’octubre. Serà un espai dinàmic de debat i formulació de propostes. Imaginarem reptes i accions per millorar el futur dels joves per als propers 4 anys

 

 

Síntesi propostes: amb les propostes recollides de l’Àgora joves, l’Àgora tècnics i de la pàgina web s’elaborarà una síntesi de les propostes

 

 

Àgora polítics: sobre el document de síntesi de propostes es farà un debat amb els grups polítics municipals

 

 

Àgora joves Solucionem!: els joves podran contrastar totes les propostes, analitzar que no n’hi hagi de contradictòries, millorar i complementar el document

 

 

A partir d’aquí s’elaborarà el document definitiu que es durà a aprovació al Ple Municipal