Resultats fase propostes

Del 29 de maig al 25 de juny, s'han presentat 113 propostes.

Propostes online: 106

Propostes a les urnes: 7 

 

Àmbits de les propostes presentades: