Prop. originals

 

Aquestes són totes les propostes ciutadanes tal i com es van formular en la fase de presentació de propostes:

 

Títol

Explicació

Premià adaptat per cadires de rodes, cotxets de nen, carrets de compra...

Hi ha amplies zones del municipi amb gran densitat de barreres arquitectòniques. S'hauria d'establir una bona xarxa d'itineraris adaptats per tot el municipi: comunicació entre barris i zones comercials, rebaixant tantes voreres com sigui posible. S'hauria de prioritzar l'adaptació d' aquells obstacles que obliguen a circular per la calçada i a aquells obstacles que obliguen a fer grans rodejos per assolir un destí. També s'hauria d'establir un pressupost per l'adaptació dels accesos a les vivendes de l'estil dels que ja existeixen en altres municipis. (ajuts a la instalació d'ascensors i rampes). El pressupost per aquest projecte és molt variable però hi ha feina com per esgotar els 200000. Tot i això, cada barrera eliminada ja és un avanç.

Millores al Passeig Marítim

Arranjar passos soterrats d'accés a la platja, millorar via de passeig, introduir elements com bancs, papereres i dutxes noves, il·luminar pas amb cèlules detecció de moviment.

Creació de parc per runners

Fer pista de 50m per entrenar velocitat, crear espais amables i d'entrenament amb taula d'exercicis i elements antibandàlics per dur-los a terme.

Millores al Museu Romà

Dotar d'elements digitals i audioguies i vídeos per situar les ruines. L'estat actual és molt millorable i es pot fer més atractiu i entendible per a nois. A banda establir horaris d'obertura i realment creure-hi com element potenciador i de visites al nostre municipi.

Campanyes de civisme i de neteja al nostre municipi

Conscienciar a la població que la neteja comença per un mateix. La densitat de població fa que visquem en una sensació de constant brutícia. Moltes vegades ve donada per l'incivisme dels ciutadans.. Potser fer una campanya impactant i que tingui un seguiment en temes sensibles com: neteja contenidors, neteja de caques de gos, voreres més netes, etc.

Campanya per afavorir locals a façana marítima

Som dels pocs pobles al maresme que vivim d'esquenes al mar. Podríem començar per arranjar voreres i fer la part on hi ha vivendes més ambable i agradable per passejar, posar-hi terrasses o negocis..

Rambles peatonals

Fomentar espais i rambles de prioritat invertida, seguint les recomanacions del pla de mobilitat hauria de ser prioritari per salut i qualitat de vida, tal com tendeixen la majoria de municipis moderns. Una via proposada amb el pressupost seria unir les zones desde l'escola La Lió, fins a la riera (i en un futur, després de desbloquejar Transmesa, arribaria al museu/carretera premia de Dalt). La idea consisteix en fer en prioritat invertida i sense vehicles aparcats els carrers Aurora i st cristòfol generant una rambla rellevant al municipi. Aquesta proposta també podria d'anar combinat amb la peatonalitzacio del carrer nord, i la busqueda de grans espais d'aparcament descentralitzats com: cal estevet, pàrquing ona, pàrquing salle, pàrquing pavelló voramar (gratis per premianencs i pagament foranis + connexió al centre amb mini-bus gratuït x premianencs). L'aposta del la prioritat invertida + espais d'aparcament externes és una via essencial x transformar Premià. Gràcies.

Recuperació d'edificis històrics

Premià té edificis històrics catalogats en un nivell de manteniment i ús totalment lamentable. Edificis com Cooperativa La Unio (carrer aurora) o Siglo XXI (segle), requereixen rebre millores a la façana i al seu interior. Amb aquest pressupost crec que un dels dos podria ser recuperat i utilitzat com equipament (biblioteca, espai de lectura, xerrades, etc..). Crec que el Siglo XXI és municipal, per tant seria més senzill d'aplicació. Gràcies.

Biblioteca a la platja

Posar a les platges mòduls-biblioteca per llegir llibres a l'estiu o tot el any.

Rellotge de sol a la plaça Salvador Moragues

Posar un rellotge de sol a la Plaça Salvador Moragues, a la part que més convingui. La tija o columna pot sortir de terra o estar penjada amb cables entre dos edificis i projectar l'ombra a terra. Es tracta de que les hores estiguin assenyalades al paviment i té una finalitat didàctica i també artística. Pot ser un complement a les visites al gas. Al institut de la Mercè de Barcelona hi ha l'especialitat de rellotgeria i assessoren sobre aquestes coses.

Pèndol de Foucault a la plaça Salvador Moragas

Fer un Pèndol de Foucault sobre el quadrat enfonsat de la plaça Salvador Moragas. Amb caràcter educatiu i artístic es pot posar un braça de suport i un pèndol que demostra el gir de la terra.Es pot fer servir un braç de tipus industrial com els que subjecten els semàfors a la carretera. El sistema d'oscil·lació pot ser elèctric o mecànic.Es pot basar també en el vent. Mitjançant engranatges a la vista, un moli de vent transmet l'impuls d'oscil·lació. Es poden buscar dues solucions i emplaçament: Al exterior i a l'interior del museu. Si és exterior el pèndol ha de quedar a força alçada per evitar problemes. Si és a l'interior pot girar sobre una superfície de sorra, que és una solució habitual.

Parc natural

Fer un parc natural per protegir la flora del litoral a la zona de l'Ona. Es tracta d'un projecte de conservació de plantes autòctones que són pròpies del país per que puguin ser preservades, observades i estudiades

Perllongar l'accés a peu i en bicicleta fins a Vilassar de Mar.

Perllongar l'accés a peu i en bicicleta fins a Vilassar de Mar.

Accessos a peu i en bicicleta

Habilitar i senyalitzar accessos en bicicleta cap els pobles veïns. D'acord amb les poblacions veïnes, iniciar una trama de recorreguts a peu i en bici entre les poblacions del costat.

Monument a la dona treballadora

Fer un concurs per fer un monument a la dona treballadora. Es tracta d'un projecte artístic i històric que pretén fer justícia als centenars de dones del nostre poble que han treballat a les fàbriques, al camp, o en feines relacionades amb la mar. La proposta es pot realitzar per concurs públic obert. pot anar situada en les parets de la carretera de la Fàbrica del Gas per dignificar l'edifici i donar valor al museu. També es pot situar en altres indrets. Es suggereix fer propostes en planxa de ferro foradada i gravada o altres formes que abarateixin el material i facilitin el trasllat de propostes i dissenys presentats sobre paper.El projecte ha de ser al·legoric al contingut que es proposa i l'estil lliure.

Neutralitzar l'impacte visual del ciment de la plaça Salvador Moragas.

Neutralitzar l'impacte visual del ciment a l'accés al magatzem municipal de la nova plaça de Salvador Moragas. Es pot pintar amb un color que passi desapercebut, de tipus marronós o verd suau o bé donar-li un toc més creatiu. En tot cas harmonitzar el ciment amb l'entorn.

Plantes i jardineres Riera de Premià

Posar més plantes a la Riera, mitjançant jardineres laterals. Retirar les que hi ha el mig i substituir per pilons per que dificulten la visió en perspectiva.

Estany de la plaça Nova

Recuperar l'estany de la Plaça Nova amb un sortidor central , peixos i nenúfars i el corresponent sistema de depuració. Posar el sistema de tancament que es cregui oportú, si cal.

ADN gossos

Posar en marxa un pla d'identificació dels gossos per l'ADN per acabar amb la brutícia al carrer.

Mercat de professionals i artistes

Aprofitar el descampat metalogenia i convertir-lo en un mercat setmanal d'artistes, foortrucks, concerts.. Convertir d'aquesta manera Premià en un referent cultural i acollidor de dissenyadors, artistes, cuiners,restauradors..

Apeader club Nautic

Obrir el apeader Renfe del club nàutic, en benefici del port i dels veïns.

Parada d'autobús del camí ral - mercat de la flor (direcció Mataró)

Fer una parada d'autobús en condicions a la parada del Camí Ral - Mercat de la flor (direcció Mataró). Actualment és una parada molt exposada al trànsit de la Nacional II i sense massa protecció. Una parada en condicions, amb un banc i una coberta facilitaria l'espera a tots els usuaris, gent gran i alumnes de l'institut en dies de pluja, dies de calor intensa o de condicions meteorològiques complicades.

Parc infantil a l'espai del carrer Segarra amb el camí ral

Fer un parc infantil a l'espai del carrer Segarra amb el Camí Ral. Actualment hi ha un mòdul dels Clubs de petanca en un racó i la resta d'espai queda totalment desaprofitat.

Energia fotovoltaica instal·lacions municipals

Per tal de disminuir la dependència de energies fòssils, reduir la despesa i millora la xarxa de distribució d'electricitat en el municipi, proposo que s'instal·lin plaques fotovoltaiques a totes les instal·lacions municipals on sigui possible. Tanmateix, que l'ajuntament, en relació amb l'energia, consideri l'objectiu d'assolir la màxima autosuficiència energètica possible.

Energia fotovoltaica - particulars

Per tal de disminuir la dependència de energies fòssils, reduir la despesa i millora la xarxa de distribució d'electricitat en el municipi, proposo l'ajuntament estableixi ajuts fins els 200.000 euros anuals, destinats a la instal·lació en habitatges de sistemes de generació d'energia. Tanmateix, que l'ajuntament, en relació amb l'energia, consideri l'objectiu d'assolir la màxima autosuficiència energètica possible.

Benvinguts a la Plaça

Projecte de promoció artística i cultural. A la plaça de la vila i el perímetre que envolta l'església es farà una exposició fotogràfica de gran format amb les persones que donen vida a la plaça, principalment els establiments de restauració i comerços. Les fotografies seran de plans mitjans i les persones podran lluir els seus productes o estar en el context de treball. S'hi pot afegir un peu de foto amb una frase i el nom de la persona. Per exemple: La millor fruita per a tu. Flors tot l'any. Tapes d'autor.... Aquesta idea es pot passar l'any següent a un altre carrer o tram de carrer. També es pot fer un collage amb fotos més petites amb gent habitual de la plaça que vulgui sortir-hi i penjar-se durant un temps.La formula potser: Particulars i entitats fan fotografies amb els criteris esmentats. Es trien les més adients per part d'un jurat. L'ajuntament edita les fotos seleccionades sobre suport plàstic de mida semblant als anuncis de l'Amistat. Es dona un premi en metàl·lic per cada foto escollida i que es publiqui en format gran, las dels collage no reben premi, només la publicació.

Vermut musical

Es convida a les escoles de música de Premià i a particulars a fer concerts de petit format a la plaça els dissabtes a l'hora del vermut. Es tracta de concerts instrumental de petit format que donin ambient, acostin tot tipus de música al públic i donin a conèixer el treball dels estudiants i musics del nostre poble. L'Ajuntament fa un convocatòria de 10 actuacions a repartir en dissabtes seguits a partir de la primavera. Cal que tingui continuïtat, sense interferir amb altres actes. Es pot fixar, segons pressupost, uns 200 euros d'ajut per cada actuació.

Enjardinant la Plaça nova

Plantar vegetació compatible amb l'arbrat en els costats de la plaça on ara hi ha terra erma. Es procurarà que sigui una millora estètica i que refresqui l'ambient. Si cal es protegirà amb una tanca suficient. Ha de comptar amb un sistema automàtic de rec.

Posar Jardineres a la Plaça de la sardana

Per absorbir els sorolls i millorar l'estètica.

Posar un sol absorbent dels sorolls a la plaça de la Sardana

Per evitar l'efecte de caixa de ressonància es recobrirà la plaça amb materials que absorbeixin el sorolls dels impactes i de les cadires i no rebotin i amplifiquin els sorolls.

Posar asfalt absorbent dels sorolls al carrer de la Plaça en la zona que va de la Gran via fins a l'escola

Valorar l'experiència per fer-la extensible, en un futur als carrers amb més soroll. Gran Via inclosa.

Posar fonts de llum

Posar fonts de llum als jardinets del costat de l'església i algun punt de llum baix al costat dels obres on hi ha plantes.

Projecte d'escultura mòbil tipus Calder

Per enriquir el paisatge urbà, es convoca un concurs d'idees per realitzar una escultura mòbil a situar en la Plaça dels Països Catalans o altre indret. L'ajuntament executarà la idea que consideri més adient segons l'estètica, preu i funcionalitat. Es premiarà la idea.amb una quantitat econòmica que asseguri una participació de qualitat.

Moli de vent

Amb finalitats didàctiques i estètiques es posarà un molí de vent. als voltants de la fàbrica del gas. Servirà per explicar la seva història, la seva mecànica i les seves aplicacions. Pot ser un moli amb torre o només la part superior. Es procurarà que tingui alguna aplicació visible, com per exemple generar llum a la nit. Pot servir per explicar com funcionen els engranatges que transformen el vent en força, com el moviment rotatori es transmet a altres mecanismes. Una altra ubicació possible seria el terrat de la biblioteca.

Posar una estació meteorològica

Posar una estació meteorològica a la fabrica del gas o al terrat de la biblioteca per a us dels estudiants i el públic en general. Pot anar acompanyada del moli de vent proposat abans i una placa solar amb explicació del seu funcionament.

Publicar al Vila Primília monografies divulgatives

Publicar al Vila Primília monografies divulgatives sobre la història, economia, entitats i vida social premiarenca.

Il·luminació artística de la Riera

A partir de punts de llum situats al terra , sota vidres o altres materials d'alta resistència, composar una il·luminació artística que valoritzi aquest passeig. La il·luminació ha de partir del sol i resistir tota mena d'impactes, pot ser interactiva: que s'encén quan es trepitja.. Es fa per concurs i s'hi poden presentar persones individuals o empreses d'il·luminació que facin el disseny i el projecte.

Porta del Maresme o Maresme Natural

Convocar un concurs d'idees per a la creació d'un centre d'interpretació del Mar i la Muntanya a Premià de Mar. Amb el suport extern de la Conselleria de Medi ambient, Diputació, fons europeus o altres fonts públiques i privades, fer un centre on s'explica, la geografia, la flora, la fauna i els costums lligats al medi natural del Baix Maresme i serveix de porta a la Serralada Litoral i a un possible Parc Natural o jardí de vegetació costanera. Els àmbits són del conjunt del medi natural i comprèn animals, plantes i activitats de mar, cultius i bosc. Aquest centre s'ha de coordinar amb el Parc de la Serralada i permetre que l'Ajuntament de Premià de Mar en formi part.

Encarregar un estudi per a la implantació de les especialitats relacionades amb el mar i el medi natural

Encarregar un estudi per part de l'ajuntament per a la implantació de les especialitats de formació profesionals relacionades amb: d'enologia, mecànica naval, activitats físiques i esportives lligades al mar i al port i també estudis de medi natural. L'ajuntament pot oferir recursos econòmics, espais i buscar suports sinergies i finançament en empreses i ens públics. L'objectiu es recuperar la tradició naval, fomentar el lleure al mar i a la natura, ser un motor de la innovació a la comarca, atraure alumnes d'altres pobles i col·laborar amb l'entorn com la denominació d'origen Alella a la qual pertanyem, el Parc de la Serralada, recolzar l'activitat al port i la industria local.

Músiques del món

Programar cinc espectacles a l’Amistat , espais equivalents o a l’aire lliure, cinc concerts de música originaria dels països estrangers amb més presencia a Premià de Mar. Es pretén afavorir la cohesió social, el coneixement, l’art i la diversitat.

Art Sant Pere

Crear un centre de creació artística en les instal·lacions de l’antiga fàbrica. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació, fons europeus o privats, o altres s’habilitarà un espai de creació lliure on es faran exposicions i els artistes podran tenir el propi taller i interactuar entre ells amb l’obligació de correspondre oferint al poble exposicions, tallers i activitats de la seva especialitat dirigides a escoles, joves i gent gran. S’encarregarà un avant projecte que defineixi els espais, el funcionament autònom del centre, les condicions d’us i el finançament així com el calendari d’execució, que pot ser per etapes. Es pretén donar relleu a Premià de Mar en el món de l’art i la creativitat.

Pista esportiva

Habilitar una pista esportiva a l'aire lliure amb porteries i cistelles de bàsquet.

Il·luminació del Passeig Marítim

Proposo dignificar el Passeig Marítim al seu pas per Premià de Mar amb il·luminació, tal i com hi ha tant a Vilassar de Mar com a Masnou. El passeig marítim és un espai molt aprofitat pels premianencs amb llum de dia, però podria tenir molta més vida (i seguretat) il.luminat de nit, sobretot quan els dies es fan curts i hi ha molta gent que vol aprofitar la tarda per passejar, córrer, sortir en bicicleta o fins i tot com a forma de moure's entre poblacions. L'actuació podria incorporar elements sostenibles, com fanals autònoms a base d'energia solar, o solucions enginyoses, com ara aprofitar la catenària de Rodalies RENFE per nodrir d'energia els fanals.

De pati a jardí a l´escola bressol municipal

A l´Escola Bressol Municipal de Premià de Mar volem innovar. Innovar posant en pràctica un nou concepte de pati anomenat JARDÍ, on els elements naturals siguin la principal font d´aprenentatge dels infants. Necessitem un projecte per adequar espais diferents amb nous materials que convidin a observar, descobrir, investigar, provar, experimentar, manipular, gaudir, compartir, aprendre...Perquè l´estona que els nostres infants romanen al pati és totalment educativa. Volem invertir en una adaptació als espais, un sorral, un hort, una zona d´experimentació, espais de jocs motrius, llocs de descans, lloc d´emmagatzematge... I per això ho volem, per tal què els infants de l´escola bressol respectin l´entorn natural que els hi ajuda a desenvolupar tots els sentits. Volem invertir el pressupost participatiu del 2018 al pati de l´escola, bé al pati no, a un nou JARDÍ. Gràcies.

Millores a les escoles públiques de 1r cicle educació infantil (bressol), 2n cicle educació infantil i primària de Premià de Mar

Atès que la inversió a les instal·lacions de les nostres escoles públiques, ha estat molt insuficient els darrers anys, necessitem una inversió de com a mínim 33.000 € per a cada escola per tal de millorar l’interior de les nostres instal·lacions, així com els nostres patis, per tal que es solucionin les greus deficiències existents (inundacions, aïllament tèrmic, aïllament sonor, canvi d’elements deteriorats, etc.)

Per això, des de la Federació d'AMPES de les escoles públiques de Premià de Mar, demanem 200.000€ (33.000€ per cada escola pública) per poder dur a terme aquestes millores que permetran resoldre les mancances que tenen les Escoles Públiques de Premià i que interfereixen en el procés educatiu dels nostres fills.

Signat: AMPA Escola Montserrat, AMPA Escola La Lió, AMPA Escola El Dofí, AFA Escola Mar Nova, AMPA Escola Sant Cristòfol i AMPA Escola Bressol Municipal.

Proposta que substitueix la proposta original (pels mateixos proposants):Un pati digne a l'escola Mar Nova

L'Escola Mar Nova aquest proper curs 2017/18 arribarà als 10 anys d'història. Un escola allotjada en 7 mòduls prefabricats al mig de dos patis de sorra amb pocs arbres, cap ombra i manca de mobiliari de joc pels alumnes. És per això que crec cal una actuació urgent per dignificar els patis i el seu accés. Proposo la instal·lació en el pati interior d'una estructura amb tendal prou amplia per fer-hi activats, instal·lació de dues estructures de joc pels alumnes de primària i fer zona de tranquil·litat amb 4 o 5 arbres grans i taules fixes de fusta (tipus pícnic) a prop del mòdul menjador. També l'arranjament del barri d'accés al camp de futbol i barri patí intern i instal·lació d'un sistema electrònic d'obertura a distància amb interfono.

Urbanitzar voreres del carrer torrent castells

Urbanitzar voreres del carrer torrent castells banda a la sortida del club de Tenis fins la gran via i lateral costat escola la Salle.

Urbanitzar voreres del carrer torrent Malet

Urbanitzar voreres del carrer torrent Malet des d’entrada mossos fins Enric Borràs

Cartells informatius al parc del Palmar

Al parc del Palmar hi ha sovint conflictes entre usuaris que passegen gossos sense corretja, les zones de pícnic on sovint deixen restes de festes , zones infantils i resta de zones. seria convenient al menys posar cartells visibles per delimitar les zones i les normes per el correcte us d’aquestes.

Educació, civisme i espai públic

Proposta per al pressupost participatiu 2018 (Area civisme i espai públic). Crec que la formació contínua i durant tota la vida en valors, impartida en tots els àmbits (escolar, familiar, institucional, etc.) és el principal element de cohesió entre les persones, fins i tot mes que les capacitats d'adquirir competències i habilitats, que en el seu conjunt, és la millor manera coneguda de garantir de forma cohesionada la formació persones, lliures, crítiques , solidàries, capaces i cíviques. Per això l'educació hauria de ser un servei de responsabilitat exclusivament pública, però de gestió professional consensuada, on col•laborin o s'impliquin contínuament els millors i mes contrastats currículums tècnics, però amb el tamís del compromis social que requereix tot el que es públic, ja que per sobre de cap altre servei bàsic, es a les seves mans, l'èxit en el futur d'una societat civil avançada. Com a part de l'exposat i en concret, Què puc demanar a aquest Ajuntament per a aquest proper pressupost participatiu ? Pel aquest 2018, em vaig a referir a l'educació a l'àrea de civisme, a l'espai públic de Premià de Mar, en concret a petits conflictes que generen malestar ciutadà relacionats amb la tinença d'animals de companyia, com aparentment els que mes soroll generen són els gossos, potser perquè són els mes visibles (desconec si existeix algun cens municipal fiable), y com es el cas sobre el respecte y l'educació cívica que crec només implica a una petita minoria dels propietaris, que no contemplen adequadament les bones pràctiques en la cura d'aquests éssers vius. Els abandons, els maltractaments, la lleugeresa en què es prenen decisions tan importants, i també l'incivisme que alguns propietaris es veuen obligats a practicar per no assumir certes incomoditats (p.i. la neteja de les deposicions fetes en llocs no adequats), alguns d’aquests fets són els que m'agradaria posar en la taula de propostes, per protegir i agrair a aquells que es comporten responsablement, i també denunciar i donar visibilitat als quals no ho fan. Entenc que les mascotes, aporten molt al benestar fins i tot a l'equilibri de moltes famílies, com en molts casos també a persones soles, per això penso que es podria millorar, donant al tractament del tema, un altre enfocament mes educatiu i de compromis. Crec que existeixen experièncias en alguna altra població, en la qual mitjançant un registre d'ADN i un xip segur i mes fàcilment detectable que l'habitual que s’implantan als animals, és possible identificar moltes situacions com les descrites, però en el nostre cas, perquè entrin en el camí de solució, mancan recursos (humans , materials, econòmics i sobretot normatius), de totes formes, es podria contactar amb aquestes poblacions per coneixer la seves experiències, perque permeti identificar millores per a un nou desenvolupament normatiu, per descomptat consensuat entre les parts implicades. Entenc que els recursos tècnics i materials necessaris haurien de cobrir telemàticament p.i. els de registre, filiació mitjançant xip , lectura i seguiment sanitari, control fiscal, gestió d'incidències i sancions, reeducació i inserció (propietaris i animals), segur que se'm queden molts més(lògicament no sóc expert). El sistema podria ser cofinançat p.i;. mitjançant l'establiment d'una taxa de pagament trimestral, que cobrís la part mes important del cost del sistema, aquesta part seria a satisfer pels propietaris dels animals, i una altra part mes reduïda, amb càrrec als futurs pressupostos participatius de tots els ciutadans del Municipi, després en funció del progrés i perfeccionament del sistema, el pressupost es podria adaptar o reduir any a any, tenint en compte també les situacions de protecció especial (p.i. persones majors o amb minusvalideses amb animals de companyia i en situació precària). Per tot això proposo que amb càrrec al pressupost participatiu 2018, es realitzi l'estudi i l'avantprojecte d'implantació de un possible sistema (a batejar), elaborat per experts en la matèria, jo no tinc ni idea de l'ordre de magnitud del seu cost, però per a aquest tipus d'estudis d'avaluació en altres matèries diferents, se solen licitar amb un pressupost d'uns 12.000 €. (equivalent a 3 mesos de treball de 2 experts).

Aparcaments Disuasoris

Estudi en profunditat, i urgent, per a l'adequació i / o construcció de zones d'aparcament properes a l'Estació de Rodalíes, transport públic de major ús per la població. Zones que alhora seran dissuasòries de l'ús de vehicles privats com a mitjà de transport, podent utilitzar aquest transport públic. Valorar l'impacte que en aquestes zones d'aparcament està tenint l'accés massiu de vehicles des d'altres poblacions limítrofes, als que resulta més còmode, o com a única alternativa per proximitat de l'Estació de Rodalíes, utilitzar els nostres aparcaments, amb el consegüent problema de saturació que impedeix que els ciutadans de Premià de Mar puguin fer ús de zones que els són pròpies. És molt important controlar i regular, l'accés de vehicles d'altres poblacions, mitjançant un control visible en els vehicles i que podria comportar certa taxa per al manteniment d'aquestes zones comuns, distingint entre propis i aliens a la població. Per això, la zona d'aparcament hauria d'estar senyalitzat adequadament amb indicació de la diferenciació d'ús, tant en el ferm com en rètols avisadors. Evitaríem els greus problemes d'aparcament que pateix des de fa anys la nostra població, i el latent malestar dels usuaris. No s'ha valorat el cost del projecte per desconèixer els criteris municipals a aquest efecte.

Arranjar voreres del carrer Jaume I i fer el carrer a nivell

Arranjar el carrer Jaume I fent lo a nivell tal i com ja són tots els carrers de la banda de Mataró de l'avinguda de Roma. Les voreres estan molt malmeses i l'accessibilitat per la gent amb mobilitat reduïda es molt dolenta.

Centro Social

He estado casi cuatro años gestionando el "armari solidari" de Can Sanpere. Una pena que el Ayuntamiento de Premià de Mar no haya hecho nada por ello. Ayudábamos a muchas familias, no sólo con ropa sinó también con comida. hace falta un centro social para los que queremos ayudar.

Arreglo de calles

Vivo en Premià desde el año 1998. Nunca he visto arreglar la calle donde vivo c/Capitans de Mar. Sinceramente, "da pena". Cuando paseo por Vilassar, da gusto ver sus calles y las plantas. Aquí en Premià de Mar, sólo gastan en arreglar el Casco Antiguo. Da bastante asco ver algunas calles.

Pont a la riera de la Platja de Llevant

Disposar d'un pont de fusta i/o similar per tal de poder travessar la riera de la Platja de Llevant cap a Vilassar de Mar. L'objectiu és no passar per la riera bruta quan plou i també a l'estiu (que sovint està bruta). Crec important millorar l'accessibilitat dels vianants per la Platja o la N-II cap a Vilassar de Mar.

Feria

Acondicionar algun lugar en el pueblo para la feria y mercadillo, que verguenza q los vecinos tengamos q sufrir estas situaciones en el s XXI. FERIAS en medio del pueblo es de otro tiempo. RESPETEN el descanso vecinal, que no todos estamos en situacion d poder disfrutar de la feria

Premia i l'esport

Desde fa un temps el maresme i Premiá en concret está esdevenint una potencia en un esport que está atraient molt als joves i no tant joves de Premiá, el Voleibol, desde les escoles s'está fent una feina molt important i molt bona peró aixó ha de ser secundat per les administracions, l'Ajuntament en concret i crec que sería molt bó poder destinar una part d'aquest presupost a potenciar aquest esport. una proposta seria poder disposar de un poliesportiu peró si , crec que es molt demanar, l'altra sería renovar i ampliar el material esportiu, pilotes i xarxes. peró també una de molt , molt , molt bona i molt poc costosa seria posar xarxes de volei a les nostres platjes, que están molt desamparades en aquest aspecte i la nostra gent (molt bons per cert) han d'anar a jugar al seu esport a platjes de pobles veïns....quina ll'astima. Gracies per tot

Transport públic zona camp pou-camp de mar

Fa alguns anys en aquest barri teníem un microbus que ens apropava al centre de Premià. Els alumnes d'escoles situades al nucli depenen dels pares per que els apropin i han de fer ús del menjador escolar al migdia, per que el recorregut a peu pot ser de 30 minuts. Els veïns d'aquests dos barris per anar a Premià ens veiem obligats a utilitzar vehicle privat i pagar zona blava.

Joves

Fer un local per a joves que puguin anar, que disposi de bar amb preus populars, sala per poder Fer festes, futbolín, billar, terrasa. Els joves esteem cansats que tinguem que anar a pendre alguna cosa per la nit a Mataro

Zona d'estacionament regulat amb limitació horària

Els veïns de les zones més allunyades del nucli de Premià no tenim pràcticament serveis a la nostra zona i quan ens desplacem al centre per recollir els nens de l'escola, per anar a la farmàcia, a correus o a comprar pa hem de pagar zona blava. Les zones d'estacionament regulat que tant han proliferat els darrers anys han dificultat més l'aparcament en altres zones, mentres resten buides la major part del dia (per exemple, can farrerons). Proposo la implantació d'estacionament gratuït els primers 30 minuts, com fan a moltes localitats. Això beneficiarà també el comerç local, perque sovint optem per desplaçar-nos a altres llocs on no hem de pagar per deixar el cotxe una estona.

Zona temporitzada

La meva sujerencia, que dins del pressupost és molt baixa, seria que a la zona VERDA del poble es pogués aparcar 1 hora amb un rellotge de paper temporitzador horari restringit com fan en altres pobles. Els usuaris de la zona verda no es veurien afectats pràcticament i els veïns que vivim allunyats del centre tindriem temps d'anar a correus, farmàcies, CAP, etc. És molt trist que tinguem que pagar o ens multin per anar a comprar una caixa d'aspirines.

Sortida de Camp de Mar direccio Mataro

La meva proposta ha d'estar consensuada amb Vilassar de Mar, però crec que en aquest moment de caos circulatori per sortir de la zona de camp de mar en direcció Mataró, seria una solució molt vàlida i econòmica per als dos municipis. Simplement millorar el carrer agricola que passa per darrere dels instituts i Can Amell, (un tros ja està fet) es sortiria al mercat de la flor i l'encreuament amb semàfor de la NII, descarregant la sortida actual amb carrer estret i semaforos.

Zona Verda

La meva sujerencia, que dins del pressupost és molt baixa, seria que a la zona VERDA del poble es pogués aparcar 1 hora amb un rellotge de paper temporitzador horari restringit com fan en altres pobles. Els usuaris de la zona verda no es veurien afectats pràcticament i els veïns que vivim allunyats del centre tindriem temps d'anar a correus, farmàcies, CAP, etc. És molt trist que tinguem que pagar o ens multin per anar a comprar una caixa d'aspirines. Luis Pardo

Il.luminacio

Hem millorat la il·luminació del barri (Camp de Mar, Segarra), s'han canviat els llums i la pol·lució lumínica a l'espai s'ha reduït hem reduït el cost de la factura en ser LED, tot perfecte, Això sembla la "boca del llop"¡¡¡ a la nit si surts, la sensació de seguretat és nul·la, no han tingut en compte la distància entre pals i queden zones molt fosques. La meva proposta és que en els punts mes foscos es dobli el tipus de làmpada o que sigui de dos braços, el cost és infim i milloraria la situació

Baixador

Fer campanya de publicitat per pressionar renfe i faci El baixador de Premià. tots sabem que les coses entre renfe, la generalitat i l'ajuntament de premia no van molt bé, però algun grup polític de l'ajuntament podria prendre la bandera de la reclamacion i emprar els diners en pressionar renfe al costat de la direccio del port i els instituts i veure si es fa realitat aquest desig tan necessari

Eliminacion barreras arquitectónicas y urbanísticas.

" La ACCESIBILIDAD entendida como la ausencia de obstáculos o impedimentos para nuestra vida diaria. La eliminación de barreras arquitectónicas para los discapacitados físicos es el primer paso o el cordón umbilical con la sociedad, para la integración en las áreas: Sanidad, Cultura, Trabajo, Política, Religión, etc. EN UN ENTORNO ACCESIBLE NO HAY DISCAPACIDAD." Considerando que la eliminación de obstáculos en las vías y urbanismo públicos de una población no solamente afecta a lo que se interpreta como personas cuya movilidad se hace en sillas de ruedas, ya que también lo es para aquellos que tienen la necesidad de desplazarse por scoouters, ayudas para desplazarse (andadores, caminadores...), muletas, bastones, vejez, niños en coches de bebé, niños de pocos años en carritos, niños que aprenden a andar, niños que en la infancia juegan y corren, personas en patines y en ruedas (bicibletas, solowheel...). Personas que temporalmente tienen movilidad reducida por accidente o roturas en miembros inferiores. Considerando que la propuesta no ha de sobrepasar el importe de 200.000 €. Debe ser de competencia municipal de Premia de Mar. Ajustada a la legalidad vigente. Propuesta viable. Considerando que se formula una propuesta global desarrollada para varias obras de adaptación de vías públicas y urbanismo, cuya exposición se hace por separado y que puede ser variada en parte por motivos técnicos y limite económico. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 1.1. Paso subterráneo NII y via férrea, Torrent Malet. Acceso por paseo de la playa Poniente. 1.2. Plaza Can Manent. Acceso desde calle de la Plaça al interior , eliminación de tres escalones, sustitución por rampa. Acceso al interior de la plaza desde calle de la plaça y desde Cami Ral, zona de tierra: Eliminación escalón, procede nivelar a porcentaje 0. Incluido acceso a monumento a Rafel Casanovas. 1.3. Plaza Nova. Acceso sin escaleras desde calle de la Plaza. Rampa cumpliendo normativa, de cuatro escalones a rampa. Acceso desde calle Francesc Moragas, poner rampa. 1.4. Plaza de la Sardana. Accesos al inteiror. * Accesos a la plaza por acera calle Eixample sin barrera. * Cruce desde la acera plaza calle Eixample a acera números pares, existen pero no están pasos cebras en la dirección correcta. 1.5. Centre Civico, calle Esperanza. Rebajar a nivel 0 acera enfrente de la entrada, tramo de pocos metros, a la esquina calle Nord. 1.6. Cruce vertical carretera de Vilassar de Dalt, ambos laterales, aceras de Calle Mn. Jacint Verdaguer, cuatro esquinas; aceras de mar a montaña Calle Enric Granados; idem Calle del Pilar. 1.7. Puerta primera de entrada a Biblioteca, accesible con sistema por apertura automática igual que la del interior. 1.8. Accesos Plaza Merçe Rododera. Eliminación de escalones por rampas a nivel 0, en tramos o totalmente por calle Montserrat, calle Ramón i Cajal y calle de la Cisa. 1.9. Accesos al interior de la plaza Dels Avis. Eliminación de escalón en tramos o en su totalidad, única entrada por calle del Carmen. 1.10. Accesos al Campo Municipal de Futbol. Eliminación de escalones por calle de la Plaça, sustitución por rampa a nivel 0. 1.11. Acceso al Cementerio Municipal. Entrada por calle de la Plaça, de un escalón a rampa nivel 0. 1.12. Acceso a la Comisaria de Policia Mossos de Escuadra. Torrente Malet, la acera no cumple normativa tramo desde carrer Enric Borras a Avda. Gran Via de les Cortes Catalanes. 1.13 Acceso al local Oficina de Gestió Tributaria i Recaptacio, calle Torras i Bages. Eliminación escalón de la acera a la puerta, en parte o totalmente nivel 0. Acceso puerta para entrar en estas dependencias que reúna condiciones de accesibilidad según normativa vigente. 1.14 Acceso a plaça Paisos Catalans. Acceso desde el interior de la plaza y desde calle de la Unió. Obra para variar escalinata 100 % a una parte de ésta con rampa a nivel 0 (ras de suelo acceso inferior ), con protección de barandilla.

Zona d'estacionament regulat amb limitació horària

Els veïns d'algunes zones allunyades del nucli urbà ens veiem obligats a pagar zona blava o verda quan hem d'anar a la farmàcia, a comprar pa o a recollir els nens a l'escola o les extraescolars. A més, la proliferació de zones d'estacionament regulat ha fet que alguns d'aquests llocs quedin deserts la major part del dia, mentre que d'altres carrers s'ha dificultat molt l'aparcament. Es podria implantar al menys els primers 30 minuts gratuïts, com a molts municipis de Catalunhya i d'arreu. Això, de passada, afavoriria el começ local.

Eliminacion barreras arquitectónicas y urbanísticas.

1.1. Paso subterráneo NII y via férrea, Torrent Malet. Acceso por paseo de la playa Poniente. Obra a ras del suelo. 1.2. Plaza Can Manent. Acceso desde calle de la Plaça al interior , eliminación de tres escalones, sustitución por rampa. Acceso al interior de la plaza desde calle de la plaça y desde Cami Ral, zona de tierra: Eliminación escalón, procede nivelar a porcentaje 0. Incluido acceso a monumento a Rafel Casanovas. 1.3. Plaza Nova. Acceso sin escaleras desde calle de la Plaza. Rampa cumpliendo normativa, de cuatro escalones a rampa. Acceso desde calle Francesc Moragas, poner rampa. 1.4. Plaza de la Sardana. Accesos al inteiror. * Accesos a la plaza por acera calle Eixample sin barrera. * Cruce desde la acera plaza calle Eixample a acera números pares, existen pero no están pasos cebras en la dirección correcta. 1.5. Centre Civico, calle Esperanza. Rebajar a nivel 0 acera enfrente de la entrada, tramo de pocos metros, a la esquina calle Nord. 1.6. Cruce vertical carretera de Vilassar de Dalt, ambos laterales, aceras de Calle Mn. Jacint Verdaguer, cuatro esquinas; aceras de mar a montaña Calle Enric Granados; idem Calle del Pilar. 1.7. Puerta primera de entrada a Biblioteca, accesible con sistema por apertura automática igual que la del interior. 1.8. Accesos Plaza Merçe Rododera. Eliminación de escalones por rampas a nivel 0, en tramos o totalmente por calle Montserrat, calle Ramón i Cajal y calle de la Cisa. 1.9. Accesos al interior de la plaza Dels Avis. Eliminación de escalón en tramos o en su totalidad, única entrada por calle del Carmen. 1.10. Accesos al Campo Municipal de Futbol. Eliminación de escalones por calle de la Plaça, sustitución por rampa a nivel 0. 1.11. Acceso al Cementerio Municipal. Entrada por calle de la Plaça, de un escalón a rampa nivel 0. 1.12. Acceso a la Comisaria de Policia Mossos de Escuadra. Torrente Malet, la acera no cumple normativa tramo desde carrer Enric Borras a Avda. Gran Via de les Cortes Catalanes. 1.13 Acceso al local Oficina de Gestió Tributaria i Recaptacio, calle Torras i Bages. Eliminación escalón de la acera a la puerta, en parte o totalmente nivel 0. Acceso puerta para entrar en estas dependencias que reúna condiciones de accesibilidad según normativa vigente. 1.14 Acceso a plaça Paisos Catalans. Acceso desde el interior de la plaza y desde calle de la Unió. Obra para variar escalinata 100 % a una parte de ésta con rampa a nivel 0 (ras de suelo acceso inferior ), con protección de barandilla.

Calles

Buenas yo vivo en elisenda de montcada y esa calle es horrible llevo 9 años viviendo aquí y nunca se arreglado la calle y cuando se hace siempre son las mismas En la zona de abajo donde están las fábricas y las casas no se puede pasar por el lado de las casas pues ya que no cortan las plantas que tienen y entre eso y los pivotes que hay no caben dos personas y menos yo con el cochecito de mi hijo. Los árboles están llenos de hormigas y insectos varios y no se fumiga ni se hace nada....solo con cortar los árboles una vez al año hay suficiente. También considero que donde se pone para comprar los petardos para la fiesta de san juan no esta bien ubicado para ir con niños es un peligro y queda muy lejos de la zona del centro o de lugares donde se pueda llegar bien y sin peligro Y por último y no menos importante los socorristas de la playa sólo están en el lado del espigón de la playa de bellamar en las otras no lo se y no me parece coherente así como que no se este tratando el problema de arena que tenemos desde hace años y que llevamos dos años sin solución cuando se esta sacando arena pero para la playa de Barcelona considero que se debería primero arreglar las nuestras y luego repartir. Gracias

MILLORAR L’ACÚSTICA DE L’ESPAI L’AMISTAT

Proposem l'instal·lació d'una "conxa acústica" a l'Espai l'Amistat per a un objectiu ben concret i precís: la millora de l'audició a l'escenari i la millora de la projecció del sò envers els assistents. La solució, estàndard o especialment dissenyada per a l'Espai l'Amistat, ha de ser fàcilment desmuntable i emmagatzemable. Creiem que aquesta millora implicarà un increment d'assistents als espectacles que s'oferiran d'ara endavant a l'Espai l'Amistat Pressupostos: El darrer pressupost (http://goo.gl/2VwHpT) per a una Travelmaster Choral Set L535 de la casa Wenger és de 13.486,76€ i estem a l’espera d’una altre solució i pressupost de la empresa Pascualin de Gurb experta en muntatges escenogràfics.

CASAL D'ESTIU PER A TOTS ELS NENS DE PREMIÀ

Una setmana de casal per a tots els infants de Premià. Es tractaria de fer torns, de tal forma que tots els nens de Premià quedessin repartits entre 8-10 setmanes. (última setmana de juny, 4 de juliol, 4 d'agost, primera de setembre). El casal inclouria el dinar (9:00h-15:00h) D'aquesta forma es potenciaria el comerç de Premià, ja que els casals d'estiu organitzats ja habitulament a Premià serien els casals a gaudir del projecte. Es podria portar a dinar els nens a restaurants de Premià o bé sol·licitar càtering a empreses de Premià. Es podria proposar de regalar una setmana a totes aquelles famílies que en paguin una setmana, si pagues 2 setmanes, tens 2 setmanes gratis.

Zones verdes

Parcs útils, amb arbres, plantes aromàtiques, bike park infantil, (com si fos la Poma (Bike park per K) de Premià de Dalt, però per menors, com un preparatori pel d'adults).

Calen més zones verdes a Premià

Els espais aconseguits de les fàbriques que han plegat, com per exemple la que està al costat de la Riera, que siguin habilitats com a parcs públics (verds, amb gespa i arbres. Places ja en tenim moltes.

Adequació de més espais d'esbarjo i interrelació per a gossos

Els veïns de Premià de Mar hem de suportar la visió i el ferum de pixums i femtes de gossos per tots els carrers, cantonades, parcs i racons del municipi. Proposo crear un espai d'esbarjo i interrelació per a gossos a cada un dels barris de Premià de Mar. Per exemple a: 1- Plaça Mercè Rodoreda, en un cantó del parc. 2- Zona verda del carrer Enric Granados - Riera de Premià Pressupost: 50.000 €

Reobertura del servei socio-psicopedadogic

Reobrir el servei socio-psicopedagògic (psicòleg, logopeda, fisioterapeuta) municipal, que estava situat al carrer unió, per atendre als infants de Premià de Mar, ja que no existeix cap servei psicopedagògic accesible. Aquest podria tenir un cost moderat per les families, amb un sistema de tarificació per trams. D'aquesta manera fariem accesible al conjunt de la societat d'un servei totalment necesari i inexistent actualment. (Associació NEENS)

Esplai per a infants amb NEE

Poder gaudir d'un espai on els infants puguin socialitzar amb els seus iguals (Associació NEENS).

Compra de carpes i taules

Compra de 40 carpes blanques de 3m x 3m resistents i 40 taules de 180cm x 80 cm. La finalitat és que aquest material estigui a disposició de qualsevol entitat/associació que realitzi actes al poble i pugui necessitar-lo. Actualment no es disposa de cap carpa i sovint la demanda de taules supera al nombre que actualment es té. El pressupost aproximat per a tot plegat seria d’uns 20.000€.

Creació d'un grup de suport a les sortides de lleure de joves i adults amb discapacitat intel·lectual.

Als joves i adults amb discapacitat intel·lectual de Premià de Mar també els agrada passar-s’ho bé: anar al cinema, a la discoteca, d’excursió o, senzillament, quedar un diumenge al matí per fer l’aperitiu en algun lloc del poble. Ells, però, ho tenen més difícil que la resta del jovent premianenc. Per què? Perquè no tenen l’autonomia necessària com per agafar un tren o un autobús i anar a Mataró on la Sala Clap organitza, cada mes, un disconcert, per exemple. També perquè necessiten suport en alguns temes, com pot ser l’aspecte monetari o senzillament alguns tenen la mobilitat reduïda i els cal sempre un acompanyant. Però cap d’aquestes qüestions els impedeix gaudir de la música, dels espectacles, de la companyia dels amics, de les ganes de conèixer coses noves. Alguns ja ho fan, però sempre acompanyats pels pares i arriba un moment que fins i tot així es fa difícil, per l’edat dels pares, els interessos no comuns... A més, us imagineu anar a la discoteca amb la mare asseguda mirant com balleu? La nostra proposta és que s’organitzi un grup de lleure per a joves, a partir de 16 anys, i adults amb el suport humà i material que necessitin per a dur a terme activitats lúdiques que siguin del seu interès. No parlem d’un esplai, sinó més aviat d’ajudar-los a organitzar una sortida al mes, per exemple, dins o fora de la població, depenent de les ofertes de la comarca. Els destinataris hi són, viuen a Premià, us els creueu moltes vegades pel carrer. Alguns són, a les vuit del matí, a la parada del bus de la Gran Via, cantonada carretera, esperant l’autocar que els porta als tallers de la Fundació Maresme. I molts altres, que potser no sabeu que són veïns nostres perquè ningú els ha preguntat mai “On t’agradaria anar? Vinga, que t’hi acompanyo!”

Neteja contenidors

Netejar, sobretot a l'estiu, els contenidors amb aigua i sabó per tal d'evitar les pudors que desprenen. També rentar els camions que s'emporten la brossa.

Vigilant de carrers

Posar una persona que es passegi pel poble i anoti i passi el parte a qui correspongui els desperfectes que hi ha a la nostra ciutat.

Passos soterrats

Netejar més sovint els passos soterrats per evitar les pudors d'orina que desprenen. A més, fer un manteniment més exahustiu de l'enllumenat, la pintura de les parets, etc.

Plaça nova

1. Posar sorra per anivellar i tapar els forats del terra 2. Netejar/evitar la resina que desprenen els arbres ubicats a la zona d'oci infantil ja que a aquesta època els nens no poden jugar-hi sense quedar-s'hi enganxats. 3. Arreglar i pintar la valla que rodeja la plaça 4. Ampliar la zona de jocs infantils 5. Arreglar la font

Lavabos públics

Posar lavabos públics repartits pel poble i amb una persona encarregada de la seva neteja i vigilància. Sobretot pensant amb les persones que pateixen problemes d'orina.

Vorera camí ral

Arreglar la vorera del camí ral ja que està plena de forats i quan plou es converteixen en basals.

Adaptar voreres

Seguir adaptant les voreres del poble per la gent que té una mobilitat reduida, pels cotxets dels nens, etc.

Casal pels avis

Fer un casal per la gent gran a preus públics.

Neteja de grafits als equipaments públics

Netejar els grafits de tots els edificis públics del poble

Neteja de carrers

Netejar més carrers i més sovint amb el camió d'aigua a pressió. Reforçar-ho a l'estiu.

Vigilants

Posar persones que vigilin i sancionin als ciutadans incívics.

Treure pedres de les platges

L'estat de les platges aquest any ja el sabem tots. Les tempestes eliminen la sorra durant l'hivern i fer una reposició com ja s'ha fet en anys anteriors, és molt car i a més inútil. Durant l'hivern torna a desaparèixer. Això no vol dir que ens haguem de conformar. Proposta: eliminar les pedres que hi ha dintre de l'aigua de les platges que fa impossible poder gaudir-ne sense el perill de fer-te mal. La poca que tenim intentem que sigui segura.

Neteja sorra platges

Increment de la neteja de la sorra. No n'hi ha prou amb el que actualment es fa que sincerament, no sé el que és. No hi ha prou en passar amb una màquina i deixar-la plana. S'ha d'anar amb un rasclet o semblant per treure la brutícia. La meva proposta és senzilla: contractar el personal necessari per netejar com a mínim, entre setmana santa i novembre. Però netejar de veritat.

Reformar la plaça Nova

Inclou diferents actuacions: ampliar el parc infantil. Eliminar el terra de sorra ja que és ple de pixats de gossos i sobretot a l'estiu, fa molta pudor. A més aquesta mateixa sorra la utilitzen els nens per jugar... Es podrien fer espais diferenciats per gossos i nens amb sorrals separats. S'haurien de treure les jardineres amb sorra de la part de baix de la plaça ja que passa el mateix. Comparteixen la sorra els gossos i els nens. Aquesta sorra no serveix per res més que acumular brutícia i fer pudor. S'ha de fer una actuació integral de la plaça estudiant molt bé el que s'ha de posar i qui la utilitzarà.

Voreres accessibles

Fer un estudi de tots els carrers que disposen de voreres tan estretes que és impossible que hi passi ningú amb cadira de rodes o cotxet de nen. A partir d'aquí, utilitzar el pressupost per arreglar totes les que es puguin treient barreres arquitectòniques com pivots o senyals. En d'altres casos, fer el mateix que al carrer Unió. Igualar alçades entre vorera i calçada fa que l'accés sigui fàcil per tothom. I es pot aparcar igualment. No cal fer-ho tant bonic com al casc antic. El necessari és que els diners arribin a més carrers

Campanya de civisme

Fer una campanya de civisme que inclogui educació vial, per propietaris de gossos, convivència, usuaris de bicicletes, etc. Ja m'he trobat unes quantes vegades que de poc no m'atropella una bici caminant per la riera. N'hi ha que es pensen que estan a Tour de França. La brutícia al poble per culpa dels propietaris dels gossos és ja un tema recurrent. Sorolls a la nit, deixalles on no han d'estar, etc. Cada vegada hi ha menys educació. Proposo fer una campanya on hi participi no només l'Ajuntament, si no la ràdio, les botigues, les escoles, les entitats, etc. És en benefici de tots. Hi hauria d'haver sancions econòmiques per les infraccions i potser destinar un policia local a fer tasca de vigilància.

CAMP DE FUTBOL ADICIONAL

Construcció d'un camp de futbol adicional, de futbol 11 i futbol 7, per donar cabuda a l'actual demanda de equips federats per jugar competicions oficials, ja que amb l'actul estadi no hi ha cabdua a tots els nois i noies de Premià. Solucionariem el problema de saturació de camp i donariem mes qualitat d'entrenaments i partits.

ENLLUMENAT AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

Canviar les actuals torres electriques d' il.luminació nocturna al CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL, i susbtituir-les per la nova tecnologia LED, de manera que podriem reduir el consum amb mes d'un 50% anual, amb el consqüuent estalvi pel municipi.

Transvasament sorra platja

Proposta presentada pel Consell Sènior de Premià

És una vergonya que el nostre municipi, que s’anomena de mar, no tingui platja en els seus llocs habituals de tota la vida. L’efecte negatiu del Port de Premià, actuant com a barrera marítima, impedeix el flux natural de la sorra de llevant a ponent.

Es proposa convocar un concurs d’idees, per elaborar propostes que simulin el més ecològicament possible la regeneració natural de la sorra de la platja, conservant les seves amplades naturals, malmeses pels efectes destructors dels temporals, que sense l’efecte port esportiu, de forma natural es regeneren i es mantenen.

Es tracta de recollir totes les experiències de transvasament (bypass), existents en diferents parts del món, en els que ja fa anys, disposen d’instal•lacions satisfactòries, de tot tipus, que asseguren el manteniment positiu de les seves platges.

Aquest concurs d’idees s’hauria de dotar d’un premi en metàl•lic, per a la millor proposta positiva presentada.

Notes aclaridores
Ens preocupa la desaparició d’una part de la platja de Premià, situada en la seva part central, el lloc més habitual d’us, per la manca del transvasament, anualment obligatori, del sobrant de sorra a llevant del port, cap a la part de llevant, per restituir la seva manca de sorra,.provocada per l’efecte negatiu del port esportiu.

Ens preocupa sobretot que aquesta desaparició de la platja, que impedeix l’ús habitual d’un be de domini públic, també acabi provocant a la vegada, la destrucció del passeig marítim, que serveix també per protegir la via del tren, per la manca de protecció que suposa la recuperació de la platja.

Donat que la solució ecològica consistent en la desaparició dels ports es difícilment viable, desprès de més de 60 anys de construcció de ports esportius, la solució dels seus efectes negatius, clarament passen per un transvasament de sorra, que reprodueixi el més ecològicament possible, la regeneració natural de les platges desprès dels efectes negatius d’un temporal.

Una vegada descartada la regeneració artificial amb sorra extreta del fons marí, pels seus efectes negatius ecològics, i també les proves fallides d’espigons per retenir la sorra, el transvasament conegut i més usat és el del transport de sorra amb camions, que requereix travessar la zona urbana del port i la creació d’un camí artificial, que faciliti el pas de camions per la platja. És per tot això que cal estimar com a no recomanable la seva continuïtat, tot i que necessari i imprescindible mentre no existeixen altres solucions..

Arribat aquest punt, per part de les administracions afectades (1), que son les que han autoritzat la creació dels ports esportius, quines solucions proposen per restituir els efectes negatius de barrera dels ports esportius, que facin possible recuperar les amplades naturals de les platges afectades per temporals, tant les que tenen excedents de sorra , que provoquen el tamponament de les sortides al mar de torrents, com les que no tenen sorra que provoquen la seva desaparició?

(1)
En aquests moments les regeneracions artificials de platges, mitjançant l’extracció de sorra dels fons marí, son de competència del Ministeri de Medi Ambient i molt qüestionades pels moviments ecologistes. No és així amb el transvasament de sorra de llevant a ponent, mitjançant un conveni signat entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, pel qual les dues institucions, es comprometen a pagar a parts iguals els transvasament de sorra necessària, per a la recuperació de les platges malmeses, tant de llevant com de ponent, pels efectes negatius dels ports esportius.

L’Ajuntament de Premià de Mar hauria d’exigir a la Direcció General d’Ordenació Territorial i Urbanisme i al Port de Premià, l’estricte acompliment, anualment obligatori, del transvasament de la sorra existent des de la zona de llevant del port amb excedents, cap a una altre deficitària de ponent, que fes possible restaurar la desapareguda platja habitual de tota la vida, així com buidar la sorra sobrant de llevant

PORTAL PREMIÀ

Proposta presentada pel Consell Sènior de Premià

PROPOSTA DE CREACIÓ DEL SOFTWARE DEL PORTAL INTERACTIU “PORTAL PREMIÀ.NET” D’ÀMBIT MUNICIPAL, PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

PORTAL QUE HAURIA DE FER POSSIBLE QUE A NIVELL LOCAL, FLOREIXIN CENT FLORS, PER QUE LES PERSONES SOCIALMENT COMPROMESES, LES REGUIN EN EL JARDÍ D’UNA SOCIETAT CIVIL ORGANITZADA I AUTOGESTIONADA, EN LA QUE CADA PERSONA PUGUI SER ELLA MATEIXA, JUNTAMENT AMB LES ALTRES, MIT-JANÇANT LA VIDA LOCAL 24 HORES, INCLOENT-HI EL TREBALL.

Presentació
El Consell Sènior de Premià, és el creador de la futura xarxa europea Eurosenior. També ho és del Moviment Sènior que defensa “una societat per a totes les edats centrada en les persones i no en els diners i vàlida per a tothom”, així com del nou concepte sènior del vo-luntariat i del treball anomenat Libe¬ractuació: “Passar-ho bé amb molt de sentit de l’humor i creativitat, realitzant lliurament activitats sense afany de lucre, per aconseguir l’autorealització personal en un entorn individualista comunitari, per ser més amb els al-tres”.

Transformació digital
Des d’un plantejament de xarxa de municipis, desitjaríem poder comptar, amb la col•laboració de l’Ajuntament de Premià de Mar, o si més no, amb el seu ajut per donar a conèixer la divulgació, de la proposta “Alternativa municipalista”, quin desenvolupament requereix la creació de la pàgina Web-App www.portalpremia.net, com una experiència pi-lot, amb pretensions d’esdevenir global, vàlida per a qualsevol altre municipi, com un portal interactiu, per a la transformació digital, que persegueixi implementar conceptes de Smar-tcity, BigData, Ciutat QR, tenint també en compte el “Internet de les coses”, que caldria complementar amb la nova branca d’un hipotètic “Internet de la societat”. Conceptes tots ells que cal estimar com a imprescindibles, en l’esdeveniment d’una futura nova societat, segle XXI.

Repensar els municipis
Cal estimar la creació d’aquest portal com l’eina imprescindible i necessària, per aconse-guir, sota l’eslògan de “Repensar Premià - Premià despertai”, generar la informació, co-municació, relació i gestió necessàries, per crear una xarxa local autogestionada, que mit-jançant la utilització majoritària de smartphones, permeti a la seva ciutadania, saber en tot moment el que passa i es cuina en el seu municipi. Es pot veure una informació més deta-llada a www.portalpremia.net/arxius/alternativamunicipalista.pdf.

Catalunya segle XXI
“Vida local 24 hores, incloent-hi el treball”, suposa una alternativa municipalista innovadora i creativa. La creació d’una Catalunya segle XXI, requereix la recuperació del tradicional moviment municipalista solidari i comunita¬ri, dels seus besavis, degudament adaptada amb l’ús de les noves tecnologies de la informació i del coneixement, pròpies d’una socie-tat xarxa. Estimem que el seu desenvolupament, sota criteris de Govern Obert, requereix la participació de tres elements bàsics: 1. Societat civil autogestionada, 2. Administracions públiques i 3. Tercer sector sense afany de lucre.

Plantejaments assimilables
El nostre plantejament s’alimenta de la idea inicial de “Transition Towns” nascuda al País de Gal•les l’any 2005, de forma molt semblant al naixement de la “Revolució Industrial” en la mateixa illa de la Gran Bretanya. També té en compte els plantejaments del llibre “Lo pequeño es hermoso” de l’autor E.F. Schumacher, així com les tendències, cada vegada més majoritàries, de considerar els municipis com el bressol d’una nova societat que apos-ti pel fet de compartir, enlloc de fer-ho per l’actual i a la llarga negatiu de competir.

Colls d’ampolla
El principal coll d’ampolla consisteix en superar el tantsemenfotisme d’una societat subsi-diada, en la que els seus components han esdevingut súbdits, que han renunciat a la seva condició de ciutadans. Entenem que si la lògica de la nova societat és la llibertat, aquesta mai s’aconsegueix pidolant-la sinó conquerint-la, mitjançant la voluntat de ser cadascú ell mateix i l’amo del seu propi destí.

El segon coll d’ampolla és la creació del software del portalpremia.net amb una interfície amigable, que permeti, mitjançant la seva utilització, poder ajuda a millor caminar pels ponts, que en aquests moments suposen els municipis, per passar d’una societat segle XX a una altre segle XXI. Es pot veure una informació més detallada a www.portalpremia.net/arxius/avantprojecteportal.pdf

Premia de Mar Connectada (Internet gratis per tots els Premianencs)

Connexió gratis de tots els premianenses a internet ja sigui mitjançant Wifi per tot el poble o mitjançant connexions fixes negociades amb els operadors per a tota la població
Fem de Premià de Mar la primera ciutat connectada a Internet del nostre entorn

Manteniment i millores en tots els passos subterranis de Premià de Mar

En Premia de Mar tenim un problema de manteniment de tots els passos subterranis que donen accés al mar que estan en un estat deplorable.
Destinar els recursos necessaris per realitzar les tasques de millores necessàries
Aqueta es una petició de la COAV la ccordinadora de les associacions de veïns de Premia de MAr

Carrer Enric Granados (Arranjament de Voreres)

Arreglar les voreres del carrer Enric Granados que el 2015 quan es va arreglar el carrer no tenien pressupost.
Eliminar tot el cablejat elèctric aeri i passar-lo per sota de les voreres

Premia de Mar Connectada (Internet gratis per tots els Premianencs)

Convertir Premia de Mar com a ciutat Connectada a Internet de forma gratuïta ja sigui mitjançant Wifi a tota la ciutat o
mitjançant connexions gratuïtes a qui ho sol·liciti

CA L’ESCODA

Proposta presentada pel Consell Sènior de Premià

Ca l’Escoda és l’edifici construït al carrer Unió per l’empresa Sorli, al costat del Centre Cívic Esperança i també al costat de la Plaça dels Països Catalans.

L’oferta de venda de l’empresa Sorli, propietària de la planta baixa i els subterranis de l’edifici, per a la seva venda a l’Ajuntament de Premià de Mar, propietària de les plantes primera i segona, de ser acceptada, podria fer possible convertir la totalitat de l’edifici de Ca l’Escoda, en el seu nou Ajuntament, en el bell mig del poble, en la seva part més transitada i central, ajuntant en un sol edifici totes les seves dependencies escampades arreu del casc antic.

Oferta quer caldria ser donada a conèixer als premianencs, als qui caldria consultar per a la seva compra, tenint en compte la postura de l’empresa Sorli, amb una oferta oberta que possibilita unes condicions de venda segurament no especulatives.

Mitjançant aquesta consulta l’Ajuntament podria fer palesa les seves afirmacions, de gaudir d’una de les hisendes municipals mes sanejades de tots els municipis de Catalunya. Ho podria demostrar amb l’adquisició d’un equipament municipal, molt necessari per al seu desenvolupament, en el veritable espai més central del nostre municipi.

Posar a debat la compra de l’edifici Sorli, podria ser una manifestació clara de participació ciutadana, d’un Ajuntament que pregona a tots el vents ser un GOVERN OBERT, quina condició cal demostrar amb fets substancials, que demostrin ser una realitat tangible i no simple demagògia populista.

Repensar Can Salomó

Proposta presentada pel Consell Sènior de Premià

Hi ha actuacions municipals històriques, que caldria ser tingudes en compte per no ser repetides en etapes posteriors. Es el cas de la rehabilitació de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar, situada en la Carretera de Vilassar de Dalt. Segons membres de l’equip de govern municipal que hi van participar, la seva rehabilitació va suposar unes despeses econòmiques i un deficient aprofitament dels espais, molt pitjors dels que s’haguessin pogut aconseguir amb el seu enderrocament i posterior construcció d’un nou equipament, expressament adequat per a la prestació dels serveis que es pretenien realitzar.

Encara s’està a temps de repensar el nyap, que si no es fa res per evitar-ho, pot suposar la pretesa rehabilitació de Can Salomó, que inicialment, ja fa temps, va ser demanada pel Consell Sènior, per a la creació d’un Centre de Dia per a la gent gran, petició que podria ser de nou recuperada. Caldria obrir un concurs d’idees, que contemples l’enderrocament de l’edifici actual, i la realització d’un projecte de construcció d’un centre cívic modern, amb façanes envidriades, possiblement amb un espai soterrat, planta baixa i dos pisos. El concurs d’idees hauria de tenir en compte, les experiències existents d’espais semblants en altres indrets, que es considerin més adequades per al nostre entorn local, una vegada sotmeses a un debat públic, per ser tingudes en compte.

Enllumenat al passeig marítim

Posar fanals al passeig per connectar amb el Masnou i Vilassar, de manera que sigui segur, accessible i amigable l'ús d'aquest espai per a tothom: per passejar, fer esport o disfrutar de la vista al mar durant tot l'any.

Potenciar lleure i esport per a joves 100x100 públics i gratuïts

Entre el 2000 i 2009 hi ha hagut un boom de natalitat. Aquests nens i nenes estan arribant a l'adolescència i manquen espais de reunió, lleure i esport gratuïts. Si cal, poden ser vigilats o es pot demanar alguna identificació a canvi de material. Algunes idees viables són:
-cistelles de bàsquet
-taules per tennis taula (un kiosk pot donar pales a canvi de dni, com es fa a moltes ciutats)
-kaiak a la platja (tastets de 30 min deixant dni)
-paddlesurf a la platja (tastets de 30min deixant dni)
-zona acotada per patinar. Es pot provar un dia a la setmana a algun espai com metalogenia, transmesa
-locals d'assaig per grups musicals a centre civic i escola música
-obrir el pati de l'escola de música a concerts dels alumnes

Premia de Mar Connectada (Internet gratis per tots els Premianencs)

Convertir Premia de Mar com a ciutat Connectada a Internet de forma gratuïta ja sigui mitjançant Wifi a tota la ciutat o
mitjançant connexions gratuïtes a qui ho sol·liciti

Aparcament regulat gratuït pels veïns de Premià de Mar

Donat que en general en tot el municipi cada vegada hi ha més dificultat d'aparcament i atès que un elevat nombre de vehicles provinents d'altres municipis veïns estacionen diàriament a Premià de Mar (aparcaments de davant de l'estació, de La Salle, i a l'estiu en l'aparcament de davant del Club Nàutic i zona de Camp Pou i Camp de Mar), proposo regular l'estacionament en tot el nucli urbà, de pagament per a tots els vehicles de fora de Premià de Mar i gratuït pels veïns (menys l'espai estrictament necessari de la zona cèntrica i comercial).
Per no haver d'instal·lar parquímetres per tot arreu, els bars i comerços podrien col·laborar en la venda dels tiquets o abonaments i s'hauria de promocionar l'ús de l'APP.
El control de l'estacionament regulat donaria ocupació a un nombre important de vigilants repartits per tot el municipi, que tanmateix podrien realitzar inspeccions a la via pública, no només en assumptes relacionats amb l'aparcament, també en temes de civisme, neteja, manteniment de mobiliari urbà, etc..
Generalitzar l'estacionament regulat en tot el municipi milloraria la mobilitat i la possibilitat de disposar d'uns empleats que inspeccionin l'estacionament i els espais públics, ajudaria a millorar la convivència ciutadana, i l'estat dels nostres carrers.

Actes a la Plaça Salvador Moragas sota cobert

Construir una coberta a la plaça de Salvador Moragas per fer-hi actes públics quan faci fred o plogui. No ha de ser un tendal ni una vela que permeti que una ventada arrenqui la teulada del museu, sinó una estructura rígida i fixa amb una preinstal·lació elèctrica per a concerts, cinema i actes a la fresca.

Traslladar el mercat dels dijous

Traslladar el mercat dels dijous a Can Sanpere (quan s'hagi expropiat i enderrocat) perquè així serà més cèntric i potenciarà el comerç de la Gran Via. Si no pot ser l'any que ve, doncs es pot fer temporalment al solar de Transmesa. El que cal és treure'l de la riera perquè queda massa lluny de tot arreu i distorsiona el trànsit al municipi.

Banc a la Plaça de la Foneria

Proposta feta pel Consell Sènior de Premià

En l’antiga ordenació urbana de la Plaça de la Foneria, existia alineat amb la vorera de la Granvia, un banc allargat construït d’obra, utilitzat pels ciutadans com a seients.

L’espai on estava situat aquest banc allargat, gaudia de l’avantatge de tenir enfront l’Escola Pública de la Granvia, un edifici que al ser només de planta baixa, a l’estiu, convertia aquest banc en un dels espais més ventilats i airejats de la Granvia.

La proposta consisteix en demanar la restitució d’aquest banc allargat, amb un disseny més modern que l’anterior.

Eliminación barreras arquitectónicas y urbanísticas.

" La ACCESIBILIDAD entendida como la ausencia de obstáculos o impedimentos para nuestra vida diaria. La eliminación de barreras arquitectónicas para los discapacitados físicos es el primer paso o el cordón umbilical con la sociedad, para la integración en las áreas: Sanidad, Cultura, Trabajo, Política, Religión, etc. EN UN ENTORNO ACCESIBLE NO HAY DISCAPACIDAD." Considerando que la eliminación de obstáculos en las vías y urbanismo públicos de una población no solamente afecta a lo que se interpreta como personas cuya movilidad se hace en sillas de ruedas, ya que también lo es para aquellos que tienen la necesidad de desplazarse por scoouters, ayudas para desplazarse (andadores, caminadores...), muletas, bastones, vejez, niños en coches de bebé, niños de pocos años en carritos, niños que aprenden a andar, niños que en la infancia juegan y corren, personas en patines y en ruedas (bicibletas, solowheel...). Personas que temporalmente tienen movilidad reducida por accidente o roturas en miembros inferiores. Considerando que la propuesta no ha de sobrepasar el importe de 200.000 €. Debe ser de competencia municipal de Premia de Mar. Ajustada a la legalidad vigente. Propuesta viable. Considerando que se formula una propuesta global desarrollada para varias obras de adaptación de vías públicas y urbanismo, cuya exposición se hace por separado y que puede ser variada en parte por motivos técnicos y limite económico. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 1.1. Paso subterráneo NII y via férrea, Torrent Malet. Acceso por paseo de la playa Poniente. 1.2. Plaza Can Manent. Acceso desde calle de la Plaça al interior , eliminación de tres escalones, sustitución por rampa. Acceso al interior de la plaza desde calle de la plaça y desde Cami Ral, zona de tierra: Eliminación escalón, procede nivelar a porcentaje 0. Incluido acceso a monumento a Rafel Casanovas. 1.3. Plaza Nova. Acceso sin escaleras desde calle de la Plaza. Rampa cumpliendo normativa, de cuatro escalones a rampa. Acceso desde calle Francesc Moragas, poner rampa. 1.4. Plaza de la Sardana. Accesos al inteiror. * Accesos a la plaza por acera calle Eixample sin barrera. * Cruce desde la acera plaza calle Eixample a acera números pares, existen pero no están pasos cebras en la dirección correcta. 1.5. Centre Civico, calle Esperanza. Rebajar a nivel 0 acera enfrente de la entrada, tramo de pocos metros, a la esquina calle Nord. 1.6. Cruce vertical carretera de Vilassar de Dalt, ambos laterales, aceras de Calle Mn. Jacint Verdaguer, cuatro esquinas; aceras de mar a montaña Calle Enric Granados; idem Calle del Pilar. 1.7. Puerta primera de entrada a Biblioteca, accesible con sistema por apertura automática igual que la del interior. 1.8. Accesos Plaza Merçe Rododera. Eliminación de escalones por rampas a nivel 0, en tramos o totalmente por calle Montserrat, calle Ramón i Cajal y calle de la Cisa. 1.9. Accesos al interior de la plaza Dels Avis. Eliminación de escalón en tramos o en su totalidad, única entrada por calle del Carmen. 1.10. Accesos al Campo Municipal de Futbol. Eliminación de escalones por calle de la Plaça, sustitución por rampa a nivel 0. 1.11. Acceso al Cementerio Municipal. Entrada por calle de la Plaça, de un escalón a rampa nivel 0. 1.12. Acceso a la Comisaria de Policia Mossos de Escuadra. Torrente Malet, la acera no cumple normativa tramo desde carrer Enric Borras a Avda. Gran Via de les Cortes Catalanes. 1.13 Acceso al local Oficina de Gestió Tributaria i Recaptacio, calle Torras i Bages. Eliminación escalón de la acera a la puerta, en parte o totalmente nivel 0. Acceso puerta para entrar en estas dependencias que reúna condiciones de accesibilidad según normativa vigente. 1.14 Acceso a plaça Paisos Catalans. Acceso desde el interior de la plaza y desde calle de la Unió. Obra para variar escalinata 100 % a una parte de ésta con rampa a nivel 0 (ras de suelo acceso inferior ), con protección de barandilla.

Arrenjament voreres

Voreres per poder caminar tranquil sobretot el temps de platges no hi han passos pintats pels vianants. carrer Segarra a tocar n-II el costat de la creu roja només estar a la part esquerra i quan camines per la part dreta s'ha de trepitjar les herbes i després per passar a l'altre banda igual no hi ha cap pas pintat això s'hi et volem deixar passar els cotxes insisteixo estar molt bé recaptar però i els vianants que? cada any es igual el temps de platja no es segur passar per aquesta part sense tanques de seguretat que separin la N-II del pas de persones per aquest punt.

Rehabilitació de la pista 1 del pavelló municipal

Aquesta pista va servir per què l'hoquei línia guanyés diversos títols de lliga i campionats d'Espanya, possant Premià de Mar al capdavant d'aquest esport a nivell català i espanyol, i constituïnt la part principal de la selecció als campionats del món. Però el deteriorament tant del terra com de les tanques després de més de 20 anys d'ús continuat ha provocat el progressiu envelliment i ha deixat de ser una pista preparada per la competició de nivell internacional. La proposta consisteix en renovar la superficie actual per una de sintètica homologada per més de 20 esports i substituir les tanques, molt malmeses, per unes de seguretat ampliant la superficie actual a 40x20m (mínim exigit per la reglamentació vigent) . Això convertirà aquesta pista en apte per la practica en competicions internacionals com el World Roller Games (Campionat del Mon d'Esports en Rodes) de Barcelona al 2019" Resum econòmic del projecte: Terra 27.225€ Marcatge de linies (4 esports) 1.200€ Tanca 28.435€ Total 56.860€