debat

Data d'inici: 07/03/2017

Etiquetes
 • Participació Ciutadana
 • Equipaments
 • Ordenança

Ordenança Municipal de Cementiri

 

La vigent Ordenança del cementiri municipal va tenir el seu origen en el Reglament del Cementeri municipal i policia mortuòria que va ser aprovat inicialment el 24 de març de 1988. Aquest reglament va ser objecte de tres modificacions de més o menys calat als anys 2001, 2009 i 2010 fins arribar a l’actualitat.

Desprès de gairebé set anys es detecta que la realitat de la prestació del servei ha canviat prou com perquè es faci necessària una actualització d’aquesta ordenança

 

Presentació d'aportacions:

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, fins el dia 16 de maig de 2017 (inclòs) a l'apartat DEBAT.

 

Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa

Principalment la iniciativa pretén incorporar una sèrie de modificacions per tal d’efectuar una actualització del contingut de l’ordenança d’acord amb la realitat de l’actual prestació del servei.

Així mateix, es pretén donar un període transitori per tal de finalitzar amb les denominades “concessions a perpetuïtat”, “concessions indefinides”, “els títols de propietat”  i qualsevol altre que no sigui concessió amb un temps cert (ja que la normativa vigent ja no permet els títols a perpetuïtat), de tal forma que en el moment en que hi hagi un nou tràmit en la concessió comenci a comptar el termini màxim actual, es a dir, vint-i-cinc (25) anys.

 

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

L’actualització de la nova Ordenança de Cementiri troba la seva necessitat en els propis canvis plantejats i al mateix temps pretén vetllar més activament pels interessos generals de l’Ajuntament mitjançat la protecció de seu patrimoni afectat al servei públic.

Malgrat la construcció de noves andanes al Cementiri municipal amb 47 nínxols i 49 columbaris durant l’exercici actual, el Cementiri municipal es troba al límit de la seva capacitat i per tant és molt necessari procedir a acotar en el temps les concessions administratives de les construccions.

 

Objectius de la norma

Regulació a l’ordenança de tots els aspectes i tràmits que es donen en la prestació del servei
Establir un temps de durada a totes les concessions i lloguers mitjançant la regulació d’un règim transitori.

 

Possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries

Un plantejament basat en no abordar la modificació de l’Ordenança de Cementiri comportaria la necessitat d’aplicar l’actual ordenança amb les conseqüències que actualment patim com la inseguretat jurídica per les mancances regulatòries.

Les eventuals alternatives no regulatòries passen per la utilització d’instruments de gestió que permetin la satisfacció dels mateixos objectius però no en tots els casos com la introducció dels límits temporals a les concessions. 

Us convidem a formular propostes i suggeriments a la nova ordenança de cementiris fins el dia 16 de maig (inclòs) en aquest apartat o bé a l'adreça participacio@premiademar.cat 

Disposeu de tota la informació a l'apartat de "PRESENTACIÓ"

debat

Data d'inici: 07/03/2017

Etiquetes
 • Participació Ciutadana
 • Equipaments
 • Ordenança

Ordenança Municipal de Cementiri

 • GO Premià nobody profile image
 • [[ c.title ]]

  [[ c.created_at | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' ]]h · [[ c.author.username ]]
  • [[ a.title ]]

   [[ a.created_at | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' ]]h · [[ a.author.username ]]

   [[ a.comment ]]

  • GO Premià nobody profile image

debat

Data d'inici: 07/03/2017

Etiquetes
 • Participació Ciutadana
 • Equipaments
 • Ordenança

Ordenança Municipal de Cementiri