Votació electrònica

Preguntes freqüents sobre la votació electrònica

1. Obtenció de l’usuari i la contrasenya per al portal de votació

 1. Com obtinc el meu nom d’usuari i la contrasenya?

L’usuari i la contrasenya se us facilitarà via correu postal, per tant, cada votant rebrà un sobre cec personalitzat. En aquest sobre hi haurà el nom la contrasenya per accedir al portal de votació.

 1. No he rebut la meva contrasenya o no la recordo o la he perdut

Si no heu rebut el sobre amb la contrasenya o l’ha perdut o oblidat, podrà sol·licitar-ne un altre de nou a l’Ajuntament de Premià de Mar. Un cop us hagueu identificat correctament, el personal de l’ajuntament us facilitarà un nou sobre cec, en aquest cas no nominal.

 1. El sistema m’obliga a acceptar un text legal. Què passa si no el vull acceptar?

Les condicions exposades al text legal són requisits obligatoris per poder exercir el dret a vot pel que haureu d’acceptar les condicions per poder votar. En cas de no complir amb aquestes condicions o no voler acceptar-les, no podreu votar de forma electrònica.

2. El sistema de vot

2.1  Sobre l’accés al sistema de vot

 1. No puc accedir al portal de vot

Assegureu-vos que heu accedit des de l’enllaç disponible a la pàgina web del Ajuntament de Premià de Mar, http://www.premiademar.cat/ i posteriorment a l’enllaç que es troba a la pàgina de la consulta, http://epremia.org/consultacansanpere/. Comprovi que el navegador i el sistema operatiu utilitzats es troben entre els que són compatibles. A més a més, és necessari disposar del JavaScript instal·lat i habilitat. Es poden veure més detalls a la secció Requisits del sistema per poder votar electrònicament.

 1. Com puc entrar al sistema de vot?

Per entrar al sistema de vot podeu fer-ho mitjançant certificats avançats (usuari i contrasenya) que us enviarà l’Ajuntament de Premià de Mar mitjançant correu postal.

 1. El sistema de vot informa que l’usuari o el contrasenya són incorrectes.

Això significa que heu introduït malament l’usuari o la contrasenya.

 • USUARI: Cal introduir en DNI o NIE de la següent manera:

Si es tracta d’un DNI: si el número del DNI té zeros al començament del número (exemple: DNI 04786633P,  cal  introduir-lo de la següent manera 4786633P, és a dir ometent el zero inicial i sense espais ni guionets. La lletra sempre amb majúscules.

Si es tracta d’un NIE: cal introduir sempre 8 dígits numèrics, si no consten en el NIE, cal afegir zeros a l’inici del número. (exemple: X3144220Y,  cal  introduir-lo de la següent manera X03144220Y i sense espais ni guionets. Les lletres sempre amb majúscules.

 • CONTRASENYA: Introduïu la contrasenya tal i com està escrita a la credencial de vot i feu clic sobre el botó “veure” per assegurar-vos de que heu introduït la contrasenya correctament.

 

 1. A l’introduir l’usuari i la contrasenya, el sistema de votació mostra l’error “Els certificats proporcionats no formen un camí de certificats.” Què he de fer?

A l’introduir l’usuari i contrasenya correctament, el sistema proporciona un certificat digital. L’error que mostra el sistema significa que el certificat proporcionat sembla no ser vàlid i podria ser perquè la data de l’ordinador utilitzat no és la correcta. Si us plau, reviseu la data del seu ordinador. Si la data no és correcta, canvieu la data i intenteu accedir al sistema una altra vegada.

 1. El sistema de vot m’avisa de que l’enllaç introduït no és el correcte. Què he de fer?

Reviseu que l’enllaç que està utilitzant és el mateix enllaç que li proporciona l’Ajuntament de Premià de Mar. Si tot i això encara no us funciona, teclegeu manualment la URL al navegador d’Internet i intenteu accedir de nou.

 1. El sistema de vot m’avisa que l’elecció no està oberta.

Recordeu que podreu emetre el vostre vot des del 12 de desembre a les 9:00 hores fins el 20 de desembre a les 12:00 hores. Aquesta hora es controla des dels ordinadors centrals on està allotjat el sistema de vot i podria ser que l’ordinador utilitzat tingués una hora diferent.

 1. El sistema de vot m’avisa que la pàgina o el sistema no està disponible.

Podria ser que el sistema no estigués disponible en algun moment. Lamentem les molèsties que puguem causar i intentarem fer el manteniment de la plataforma el més ràpid possible. Si el sistema no està disponible, intenteu entrar més tard i si el sistema persisteix poseu-vos en contacte amb el telèfon d’atenció de l’Ajuntament de Premià de Mar.

2.2  Sobre el procés de votació

 1. Al fer clic a ‘Canvieu Vot’ o ‘Confirmeu Vot’ el sistema m’ha redirigit a la pantalla d’inici.

Això passa perquè la sessió ha expirat (heu trigat més de 10 minuts en finalitzar el procés de vot des que us heu identificat al sistema). Tanqueu el navegador i comenceu de nou el procés.

 1. Puc canviar el vot una vegada emès?

No. No és permès votar més d’una vegada i, per tant, canviar el vot un cop aquest s’ha emès. Un vot es considera que s’ha emès quan se us mostra la pantalla amb el rebut de vot.

2.3  Sobre el rebut de vot

 1. Per què serveix el rebut de vot?

Perquè el votant pugui validar al final de l’elecció que el seu vot s’ha comptabilitzat. Aquesta mesura única us permet verificar el processament correcte del vostre vot. 

 1. Per què serveix el codi de control?

És una firma digital que demostra que el rebut és vàlid. És necessari que guardeu aquest codi de control (a més a més, del codi del rebut).

 1. Com puc verificar el meu rebut de vot?

És necessari que visiteu la web de l’Ajuntament de Premià de Mar i que busqueu dintre del llistat el seu rebut de vot.

 1. No tinc impressora puc guardar el rebut en un fitxer?

Lamentablement no és possible fer-ho directament, però sí mitjançant el botó “Imprimir Pantalla” habitual a la majoria de teclats d’ordinadors (sol estar ubicat a la part superior dreta del teclat, amb l’acrònim “Impr Pant”, “Print Screen” o similar). Al clicar aquest botó, la imatge de la finestra quedarà guardada temporalment pel sistema operatiu i només s’haurà d’enganxar en un document. En Windows això es pot realitzar en una eina tipus Word o Paint, clicant la següent combinació de tecles: CTRL+V.

Alternativament es pot imprimir com un document PDF si disposa del software necessari.

 1. Puc imprimir el rebut si ja he tancat la sessió?

No, no es pot tornar a imprimir cap rebut després de sortir. Els rebuts no es guarden enlloc per motius de seguretat.

 1. No he trobat el meu rebut de vot a la llista de rebuts. Què puc fer?

En primer lloc, és necessari saber que els rebuts estaran disponibles uns dies després del tancament de la votació, i no just després d’enviar el vot. Si la llista ja s’ha publicat, es recomana que busqueu només els primers caràcters del rebut i comprovi visualment la resta de caràcters. Si tot i així no el trobeu, contacteu amb l’Ajuntament de Premià de Mar per notificar la situació i procedir amb una comprovació més detallada.

2.4   Sobre el vot electrònic

 1. Què és el vot electrònic?

El vot electrònic consisteix en la emissió de vots per mitjans electrònics en contraposició amb els mitjans tradicionals com són el vot presencial en paper i el vot per correu.

 1. Quins són els diferents tipus de vot electrònic?

Existeixen dos tipus de vot electrònic:

 • Vot electrònic remot: Emissió de vots a través de qualsevol dispositiu (ordinador, telèfon mòbil, tablet, etc.) amb connexió a Internet.
 • Vot electrònic presencial: Emissió de vots des de terminals electrònics de votació (Quioscos) situats als col·legis electorals.
 1. Quines són els principals avantatges del vot electrònic?
 • Rapidesa i precisió en el recompte de vots
 • Accessibilitat pels votants cecs i discapacitats
 • Flexibilitat en el disseny i modificació de les butlletes
 • Prevenció d’errors involuntaris en el procés de vot
 • Facilitat d’ús per als votants
 • Suport en múltiples idiomes
 • En el cas del vot per Internet: mobilitat i comoditat per als votants (el que generalment implica més participació)
 1. On s’utilitza el vot electrònic actualment?

Molts governs de tot el món estan utilitzant actualment el vot electrònic de manera totalment vinculant als seus processos electorals (Espanya, Suïssa, Finlàndia, Brasil, Estats Units, Austràlia, Índia, Regne Unit, Filipines, Argentina, Emirats Àrabs, etc.). A més a més, moltes organitzacions del sector privat utilitzen el vot electrònic en els seus processos electorals interns (eleccions sindicals, juntes generals d’accionistes, associacions professionals, universitats, etc.).

 1. El vot electrònic és segur?

El vot electrònic pot ser tan segur o fins i tot més que el vot tradicional en paper sempre que es prenguin les mesures de seguretat adequades. Les mesures de seguretat convencionals com tallafocs o comunicació SSL són necessàries però no suficients per garantir els requisits de seguretat específics del vot electrònic. Tot i aquestes mesures de seguretat convencionals, és necessari implementar una capa de seguretat específica per fer front als riscos específics plantejats pel vot electrònic i garantint així el compliment dels requisits imprescindibles en tota elecció com la privacitat del votant, la integritat del vot i la possibilitat de verificació per part dels votants del tractament correcte del vot. Precisament, Scytl proporciona aquesta capa de seguretat especialitzada.

2.5 Sobre la seguretat del sistema

 1. Com puc verificar la firma digital de l’aplicació de vot?

Quan accediu a la pàgina de vot, se us mostrarà una finestra indicant si confia en el certificat de la pàgina web. Aquesta finestra indica si el certificat ha estat verificat per una entitat de confiança o no. Si ho desitja, pot visualitzar més detalls seleccionant “Més informació…”.

 1. Com puc verificar que estic accedint al portal de vot real (no hi ha phishing)?

Quan s’accedeix al portal de vot s’utilitza una connexió HTTPS, la qual implica en aquest cas que el servidor s’autenticarà amb un certificat digital davant el seu navegador web. Si tot és correcte, podreu accedir al portal de vot sense cap notificació d’error i el navegador normalment mostrarà un cadenat tancat o una icona similar per indicar-ho. D’altra banda, si apareix una finestra d’alarma al navegador indicant que el certificat digital del lloc no coincideix amb la direcció on es connecta (o missatges similars) és possible que estigueu accedint a un portal fals. En aquest cas, si us plau, contacteu amb l’equip de suport per notificar-ho. 

 1. Com proporciona Scytl seguretat “extrem-a-extrem” a un procés de votació?

La solució de Scytl proporciona seguretat extrem-a-extrem (end-to-end) (des de votants individuals fins la mesa electoral), evitant així el risc d’atacs interns per part dels administradors de sistemes. Els vots es xifren i es signen digitalment pels votants als seus dispositius de vot (ordinadors) abans de ser emesos. La clau privada per desxifrar els vots està dividida en fragments que es distribueixen entre els membres de la Mesa Electoral abans de l’inici de l’elecció. Al final de l’elecció, un número mínim predefinit de membres de la Mesa Electoral ha de reunir-se per reconstruir la clau privada i desxifrar els vots.

 1. Amb la solució de Scytl, el control de l’elecció està en mans dels administradors de sistemes?

La solució de vot per Internet de Scytl posa el control del procés electoral exclusivament en mans de la Mesa Electoral tal i com passa en les eleccions tradicionals en paper. Els membres de la Mesa Electoral són els únics que poden reconstruir la clau privada que permet desxifrar i comptar els vots. Els administradors de sistemes o qualsevol altre actor amb privilegis al sistema no tenen accés a la clau privada i, per tant, no poden ni veure ni modificar els vots.

 1. Com garanteix Scytl la privacitat dels votants?

Els vots són xifrats als dispositius de votació dels votants abans de ser emesos. Només la Mesa Electoral (mitjançant la col·laboració dels seus membres) pot reconstruir la clau privada i desxifrar els vots. Aquest procés es realitza en un servidor aïllat i físicament segur, aplicant una tècnica de mixing, que trenca la correlació entre la identitat dels votants i els vots desxifrats per garantir la seguretat.

 1. Com protegeix Scytl la integritat dels vots?

Els vots emmagatzemats als servidors de vot estan protegits criptogràficament (xifrats i signats digitalment) en tot moment, i per tant, ningú els pot manipular, ni els administradors dels sistemes amb accés privilegiat.

 1. Com evita Scytl la incorporació de vots falsos?

Una vegada xifrats, els vots són signats digitalment pels votants. Els certificats digitals usats pels votants per signar digitalment els seus vots xifrats poden ser certificats digitals preexistents o certificats digitals generats ad-hoc per aquesta elecció específica. Abans de desxifrar els vots, la Mesa Electoral verifica que les signatures digitals dels votants pertanyin als votants validats. Els vots amb una signatura digital no vàlida són apartats per a una auditoria posterior.

 1. Poden verificar els votants que els seus vots han estat inclosos en el recompte final?

Els votants poden imprimir un rebut de vot que conté un identificador únic que consisteix en un codi alfanumèric generat de forma aleatòria en el dispositiu de vot del votant i que, per tant, només el coneix el votant. Aquest identificador únic es xifra amb el vot en un sobre digital al dispositiu de vot abans que el vot s’emeti. Només la Mesa Electoral pot obrir el sobre digital (una vegada reconstruïda la clau privada) i recuperar el vot així com l’identificador únic. Al final de l’elecció, la Mesa Electoral fa pública la llista d’identificadors únics recuperats i els votants poden verificar que els seus vots han arribat a la Mesa Electoral i es comptabilitzen.

 1. El rebut de vot de Scytl facilita la coerció o la venta de vots?

El rebut de vot de Scytl és un codi alfanumèric que no revela les opcions de vot seleccionades pel votant, i per tant, no permet ni la venta dels vots ni la coerció dels votants.

10. La solució de Scytl és auditable?

Scytl considera que la transparència és una part integral de la seguretat. Per això, Scytl proporciona l’accés al codi font de la seva solució a les autoritats electorals i a terceres parts designades per les autoritats electorals. Una vegada auditat el codi font, les autoritats electorals poden signar-lo digitalment per assegurar-se que la solució auditada és la mateixa que s’implementa durant l’elecció.

11. Les autoritats electorals poden auditar els resultats de l’elecció?

La solució de Scytl genera registres per cada acció realitzada durant l’elecció. Aquests registres s’encadenen de forma criptogràfica (cada vegada que es genera un nou registre) per prevenir qualsevol manipulació. Aquests registres inalterables permeten una auditoria precisa dels resultats de l’elecció per part de les autoritats electorals (i de terceres parts) al final de l’elecció.

 

Sobre Scytl, el proveïdor de la plataforma del vot electrònic