conclusions

Data d'inici: 15/10/2014

Data final: 20/12/2014

Etiquetes
 • Urbanisme i espai públic
 • Participació Ciutadana
 • Economia
 • Medi Ambient
 • Equipaments
 • Innovació i tecnologies

Consulta Can Sanpere

​El Ple de l’Ajuntament, el 15 d’octubre de 2014, va aprovar organitzar una consulta mitjançant vot respecte a la finca de Can Sanpere juntament amb les Normes de funcionament de la Consulta popular Can Sanpere.

El Ple impulsa la Consulta per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre si l’Ajuntament ha d’adquirir la finca de Can Sanpere mitjançant l’expropiació forçosa als seus actuals propietaris.

Què es vota?

La pregunta que es posa a votació és:

“El planejament urbanístic vigent a Premià de Mar qualifica l’espai ocupat per l’antiga fàbrica de Can Sanpere, com a zona verda i equipaments. El propietari impugnà aquesta qualificació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si la sentència li fos favorable, una forma de garantir l’ús públic de l’espai és expropiar-li per un preu que, en cas de no haver-hi acord, serà determinat pels tribunals.

Esteu d’acord que l’Ajuntament expropiï els terrenys de l’antiga fàbrica Can Sanpere per destinar-los a zona verda i equipaments públics?”

Per indicar el vostre vot heu de marcar amb una X una de les dues opcions, o deixar-la en blanc si no voleu decidir-vos per cap d’elles.

Què és i on és Cansanpere?

L’antiga fàbrica de Can Sanpere (d’uns 9.000 m2) es troba en ple centre de Premià de Mar, al c/Sant Cristòfol, 41. Durant més de cent anys, i fins al juliol de 1994, s’hi va ubicar una important empresa del sector tèxtil que es va dedicar a la producció, entre altres coses, de paracaigudes i d’uniformes militars.

can-sanpere-google-earth

 

Per què l’Ajuntament promou la consulta?

L’any 2010, entrà en vigor el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Premià de Mar que acordà destinar aquests terrenys a zona verda i equipaments públics, i el propietari ho va impugnar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La sentència que ha de resoldre aquesta impugnació es preveu per a finals de novembre. Si fos desfavorable a l’Ajuntament  (i per tant favorable al propietari dels terrenys)  hi hauria l’opció de mantenir l’espai lliure a través de l’expropiació per causa d’interès social.

L’expropiació suposa, d’una banda, garantir la destinació de zona verda i equipaments prevista al POUM i de l’altra, un impacte sobre els recursos econòmics municipals per fer front al seu preu, que ha estat valorat en 3.945.936 euros. Tot plegat té unes indubtables conseqüències socials en un municipi, com el nostre, amb una gran densitat de població i amb poca disponibilitat d’espais lliures.

Tenint en compte la importància d’aquesta decisió,  l’Ajuntament vol conèixer l’opinió dels premianencs utilitzant una eina de participació com és la consulta popular, regulada al Reglament municipal de govern obert i participació.

El Síndic supervisarà la consulta popular sobre l´expropiació de Can Sanpere

Durant els mesos de novembre i desembre tant l’Ajuntament, com els grups polítics i organitzacions socials interessades organitzaran actes d’informació i debat que trobareu a l’Agenda.

A més, podeu accedir als informes socials, econòmics i urbanístics amb què compta l’Ajuntament, així com als documents que es vagin generant en els mesos següents a l’apartat Documents.

conclusions

Data d'inici: 15/10/2014

Data final: 20/12/2014

Etiquetes
 • Urbanisme i espai públic
 • Participació Ciutadana
 • Economia
 • Medi Ambient
 • Equipaments
 • Innovació i tecnologies

Consulta Can Sanpere

 • GO Premià nobody profile image
 • [[ c.title ]]

  [[ c.created_at | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' ]]h · [[ c.author.username ]]
  • [[ a.title ]]

   [[ a.created_at | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' ]]h · [[ a.author.username ]]

   [[ a.comment ]]

  • GO Premià nobody profile image

conclusions

Data d'inici: 15/10/2014

Data final: 20/12/2014

Etiquetes
 • Urbanisme i espai públic
 • Participació Ciutadana
 • Economia
 • Medi Ambient
 • Equipaments
 • Innovació i tecnologies

Consulta Can Sanpere

Documents relacionats