Guia fàcil per participar

Aquesta és la guia que Reglament és fruit del compromís polític de l’ajuntament de Premià de Mar envers la millora de la qualitat democràtica a la nostra ciutat, ordenant els mitjans que han de permetre estimular i canalitzar l’energia ciutadana des de la base i exigint unes formes de governar obertes i participatives. El resultat és un text innovador respecte dels formats clàssics desplegats als municipis catalans els últims anys. Govern obert i participació ciutadana són les paraules claus que inspiren la seva elaboració. Pretén facilitar canals perquè la participació ciutadana en els afers públics sigui més constant i eficaç. Però també, i molt important, aquesta norma és un exercici d’autoexigència per als membres de la corporació en l’exercici de la seva responsabilitat de governar. Pot ser fàcil dir que és possible una altra forma de govern o que és possible un altre model de democràcia. Les declaracions són paraules fàcils de pronunciar. En canvi, no resulta tan senzill traslladar-lo a la vida pràctica i a l’acció diària. Aquest Reglament vol ser un pas en aquest camí. El paradigma del govern obert remet a un govern democràtic, que pren decisions, òbviament, però que no les vol prendre sol. En el paradigma antic, el Pla de govern es desenvolupa emparat per la legitimitat dels resultats electorals. En aquest model l’acció de govern es realitza tenint en compte la ciutadania. Es tracta d’escoltar i conèixer les seves opinions i aportacions diverses, potser contradictòries entre elles, perquè contradictoris són els interessos de cada persona a la ciutat. L’experiència demostra que aquestes diverses aportacions poden enriquir, i molt, l’acció pública. La relació govern - ciutadania no implica donar la raó sempre, a qualsevol petició ciutadana. No totes són igualment acceptables ni tenen el mateix grau de prioritat, però totes, absolutament totes, mereixen ser escoltades i contestades. Govern obert també vol dir parets de vidre on es pugui veure què es fa i com es fa; parets de vidre amb finestres obertes per poder escoltar els arguments que sustenten les preses de decisions. En la mesura que argumenta les seves decisions reclama que les opinions contràries siguin també argumentades, per tal que la inevitable confrontació política entre interessos diversos es pugui gestionar de manera adequada i no en base a adhesions personals o irracionals a postulats difícils d’explicar i justificar. 

La participació ciutadana, l’altra element clau del reglament, es canalitza i s’estimula. Hom parteix del reconeixement de la seva importància a una societat democràtica i la necessitat d’adequar els mitjans per fer-la efectiva a la diversitat i característiques personals dels ciutadans i ciutadanes. Es canalitza, definint les eines que es poden utilitzar per tal que l’ajuntament pugui escoltar la ciutadania i s’estimula posant a la seva disposició l’instrument de la iniciativa popular amb un contingut molt clar per afavorir l’acció ciutadana des de la gent i les seves entitats. 

Descarrega